Jak čelit teroristům na sociálních sítích?

IS na korbě pickupu

Dá se propagandě džihádistické skupiny Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL) na sociálních sítích efektivně čelit, nebo jde o marný boj?

Foto: Ilustrační. Zdroj: Profimedia.cz

Ve svých dvou předchozích příspěvcích jsem se zaměřil na přítomnost teroristické skupiny Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL, někdy zkracováno i jako ISIS) na sociálních sítích. Nejprve jsem vyložil, co je ISIL zač a co a proč propaguje. V druhém textu jsem se pak podrobněji věnoval tomu, jak svoji propagaci ISIL skrze sociální sítě realizuje. Nyní sérii uzavřu textem o tom, jak propagandě ISIL čelit. Akce státních bezpečnostních složek proti autorům této propagandy však předmětem článku nebudou.

Cenzura jako řešení?

Cenzura je asi to první a svým způsobem nejprimitivnější opatření, které člověku přijde na mysl. V případě propagandy ISIL na sociálních sítích může cenzura nabývat podoby nahlašování a rušení účtů, blokování vybraných sociálních sítí či vypínání přístupu k internetu v oblastech s výskytem bojovníků ISIL. Vypnout v části Iráku internet má ale jistá úskalí. Krom odepření užití této sítě pro jakýkoliv účel komukoliv to s sebou navíc nese signál, že centrální vláda je slabá či že má ISIL ve své propagandě vlastně pravdu, a proto je třeba ji umlčet. Ani jedno plusové body vládě nepřinese. U mazání účtů na sociálních sítích je pak problém s vesměs laxním a reaktivním přístupem společností provozujících sociální sítě, které to berou jako činnost, jež jim žádný zisk nepřinese.

Šance na dílčí úspěchy

Akce způsobuje reakci. Pyšný hashtag ISIL #RemainingandExpanding se tak setkal s kampaní #NO2ISIS. Vznikly pro ni i účty na FacebookuTwitteru, kde je ukazována pravá tvář ISIL a vyzýváno k nahlašování účtů, které propagandu ISIL šíří. Je ale třeba říci, že žádný ze zmíněných profilů nemá nijak závratný počet příznivců. Vedle této kampaně je vhodné se obecně věnovat „shazování“ propagandy ISIL. Vedle jejích vítězství upozorňovat i na porážky. Vedle tweetů ISIL nahánějících svou brutalitou strach ukazovat vojáky odhodlané ISIL čelit. Když se objeví video s hrdinskými bojovníky ISIL, reagovat na něj odkazy na jiné bojovníky, kteří jsou mrtví, zajatí či se potupně vzdávají…

Není na škodu někdy čelit ISIL na sociálních sítích jejími vlastními zbraněmi. Oslavné hashtagy ISIL typu #AllEyesOnISIS je tak vhodné vkládat do kritických tweetů, k fotce dítěte spokojeně se usmívajícího ve městě ovládaném extremisty ISIL dát protiváhu v podobě dětí stavějících se proti postupu islamistů. V neposlední řadě je pak záhodno zaktivizovat komunitu a do šíření kritiky ISIL tak na sociálních sítích zapojit i neziskové organizace, místní obyvatele či některé státní instituce. Aby toto bylo efektivní, hodí se mít na internetu k dispozici manuály a tipy, jak se s ISIL v kyberprostoru co nejúspěšněji utkat. Je škoda marnit čas začínáním od nuly.

Konfrontujme poselství

Pro čelení propagandě ISIL je klíčové zpochybnění či, chceme-li, delegitimizace samotného poselství, které ISIL přes sociální sítě vysílá. K tomu je třeba vyvrátit ideologii, na které ISIL funguje, a ukázat, že nevede k ideální společnosti, nýbrž k diktatuře a utrpení. Prostředkem pro komunikaci této kritiky mohou být protiúčty, kde budou lidé anonymně popisovat své osobní zkušenosti s brutalitou ISIL. Odpůrci ISIL s ní také na jejích vlastních účtech mohou vést veřejnou při. To může mít i formu humanizace obětí ISIL, které nejsou jen bezbožnými křesťany či šíity určenými k vyhlazení, ale mají rodiny, jsou bezbrannými civilisty a stejně jako bojovníci ISIL i oni chovají kočky. Mimochodem, i na ty nejtvrdší islamisty platí dvě věci – humor a zvědavost. Ani jedno jim totiž není vlastní.

Pro úspěšnou konfrontaci s propagandou ISIL je však třeba mít prostor. K tomu je nutné přisvojit si některá z témat, z nichž propaganda ISIL žije. Nenechme se zmást ideologickým balastem. Náboženství je zde jen zástěrkou skutečných sociálních a bezpečnostních problémů v Iráku a Sýrii. Ať už korupce v irácké státní správě, marginalizace sunnitské menšiny v Iráku či autoritářské počínání centrální vlády. Antipropaganda nemůže vytvářet proti lžím ISIL lži vlastní. Pokud nenabídne řešení situace v Iráku, či aspoň jeho naději, nezíská si v očích místních obyvatel a potenciálních nových bojovníků ISIL pozornost.

Nedopusťme dosažení cíle

ISIL neprovádí svoji propagandu jen tak. Jejím konečným cílem je nastolení sektářské totalitní společnosti od západní Afriky po Střední Asii. Taktikou je zde odvolávání se na sunnitskou identitu, vyvolání sektářského konfliktu mezi sunnity a šíity a udržování napětí a chaosu, v němž si ISIL najde místo pro existenci. Místo sporu a nesouladu proto cilme antipropagandu na myšlenku národní jednoty a náboženské tolerance. V poklidné střední Evropě mohou taková slova znít idylicky, avšak na iráckých ulicích to může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Zvláštní ohled při čelení propagandě ISIL by měl být věnován odrazování nových rekrutů. Jak to však činit a na co klást důraz je podle mne na prvním místě otázkou pro zpravodajské služby, orientalisty a psychology. Možností, jak propagandě ISIL na poli sociálních sítí čelit, by se dalo určitě nalézt více. Nikdy nebudou fungovat na 100 %. Je však zásadní rozdíl, když se dělá alespoň část toho, co je v lidských silách, než když se propagandě islamistických teroristů na sociálních sítích nečelí vůbec.

Jan Kužvart
analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Blog

Vítejte v nové éře efektivního a snadného PR!

Máte problém se špatnou doručitelností tiskových zpráv? Trávíte hodiny hledáním kontaktních informací na novináře? Nebo nemůžete zacílit na ty správné? Tyto dny jsou u konce! Představujeme vám MediaHQ

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!