Hospodářská krize přeje připraveným!

Současné téma hospodářské krize je masivně medializováno jak v zahraničí, tak i v českých médiích. Společnost NEWTON Media, a. s., dodavatel monitoringu a analýz médií, se zařadila mezi subjekty, které pomáhají ostatním v boji s touto složitou hospodářskou situací. Monitoring hospodářské krize, který spustila loni v říjnu, nabízí nyní všem uživatelům za velmi výhodnou cenu.

„Produkt pod názvem Monitoring hospodářské krize je určen všem, kteří potřebují znát informace a chápat vývoj hospodářské krize v České republice a ve světě,“ upřesňuje Aleh Drohal, produktový manažer NEWTON Media.

Kvalitní denní výběr článků poskytuje odběrateli kvalifikovaný přehled o stávající hospodářské krizi, o hlavních událostech u nás a v zahraničí, o dopadech na českou a světovou ekonomiku, nechybí žádný komentář významných odborníků. Je určen firmám, politickým stranám, krajským úřadům, bezpečnostním subjektům či podnikatelům. Monitoring je unikátní tím, že každé poledne přináší anotace i plný formát v kapitolách Politika a banky, Podniky, Měny, Finanční trhy, Sociální dopad. Komplexnost i detail – v tom je přínos tohoto skvělého pomocníka! Pomůže vám a vašim zákazníkům v hledání cest, možností či přesvědčivých argumentů potřebných k zvládnutí krizových opatření, nalezení možností a uchopení příležitostí.

Jeho pravidelný odběr usnadňuje jeho uživateli orientaci v hospodářské krizi, odhalí možná hospodářská rizika ohrožující jeho strategické zájmy, business, apod. Odběratel získá kompletní archiv článků, který mu umožní dohledat názorový či výrokový vývoj subjektů či osob medializovaných v souvislosti s krizí.

„Monitoring hospodářské krize – to jsou klíčové informace k jejímu překlenut,“ dodává Aleh Drohal.

NEWTON Media, a. s., je největší nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. Dodává v elektronické podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. NEWTON Media, a. s., vlastní nejbohatší archiv plných znění sahající až do roku 1993. Informace zpracovává na vysoké profesionální úrovni a poskytuje celou paletu služeb založenou na práci s nimi. NEWTON Media, a. s., poskytuje klasický monitoring, mediální analýzy, oborové výběry, manažerské a znalostní produkty, zprávy včasného varování a další služby. NEWTON Media, a. s., nabízí široké služby vydavatelům.

Produkty a služby společnosti jsou vždy maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých klientů. Standardně je nabízen zkušební provoz zdarma pro prověření vysoké úrovně služeb NEWTON Media, a.s. Softwarové aplikace včetně uživatelských rozhraní a speciální vyhledávací technologie, které byly vyvinuty na míru naší společností, umožňují klientům pohodlně a efektivně pracovat s informacemi a tvořit tak vlastní přidanou hodnotu.

Čtěte také

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Blog

Medializace mezinárodního veletrhu ReBuild Ukraine. Tohoto veletrhu se zúčastnily zajímavé subjekty. Akce přitáhla pozornost širší a odborné veřejnosti.

Je to již rok od té doby, co se Ukrajina stala terčem útoku ze strany Ruska. Nedávno se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine a my jsme

Blog

Vítejte v nové éře efektivního a snadného PR!

Máte problém se špatnou doručitelností tiskových zpráv? Trávíte hodiny hledáním kontaktních informací na novináře? Nebo nemůžete zacílit na ty správné? Tyto dny jsou u konce! Představujeme vám MediaHQ

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!