Eutanazie – démon, nebo spása?

eutanazie

Ve stínu událostí na Ukrajině proběhla v únoru 2014 médii zpráva, že belgický parlament přijal zákon umožňující eutanazii nezletilých. Toto rozhodnutí opět rozvířilo debatu, zda eutanazii ano, či ne. Na kterou stranu se v posledním roce kloní česká média ukazuje analýza z dílny NEWTON Media.

Foto: ilustrační. Zdroj: Profimedia.cz

Příznivci a odpůrci

V českých médiích dominoval za období leden 2013 až březen 2014 nejednoznačný názor na eutanázii (31 %), nesouhlasné stanovisko přitom zaznívalo častěji (26 %) než kladné (19 %).

Podle příznivců eutanazie by měl mít člověk s nevyléčitelnou nemocí v terminálním stádiu a trpící nesnesitelnou bolestí za přísně stanovených podmínek možnost pokojně odejít ze života. Eutanazie tak byla prezentována jako záležitost svobodné volby.

Odpůrci eutanazie v médiích argumentovali nejčastěji morálními, etickými, ekonomickými, sociálními, zdravotními či náboženskými stanovisky. Podle nich nemá člověk právo za žádných okolností ukončit svůj život (v případě asistované sebevraždy) nebo napomáhat ke smrti (v případě eutanazie). Výrazně zazníval i fakt snadné zneužitelnosti,  například ze strany příbuzných pacientů. Obavy vyvolávalo také posunutí hranice od závažných zdravotních indikací k případům, kdy lidé netrpí nevyléčitelnou nemocí, ale chtějí odejít ze života například pro stáří nebo bezmocnost. Do povědomí veřejnosti se tak skrze média prosazoval argument „kluzkého svahu“. Odpůrci eutanazie kladli důraz na poskytování kvalitní paliativní péče a rostoucí význam hospiců.

Postoje názorových skupin

Politici v ČR i zahraničí, veřejní činitelé: V převažujících souhlasných zmínkách média připomínala země, jako je  Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko a několik států USA,  kde je eutanazie či asistovaná sebevražda legalizována. Samostatnou kapitolou bylo schvalování rozšíření eutanazie pro děti trpící nesnesitelnými bolestmi nejprve belgických senátem (prosinec 2013) a následně parlamentem (únor 2014). Nejednoznačné příspěvky uváděly počty poslanců, kteří v Belgii hlasovali pro a proti, a také země, v nichž je eutanazie nelegální v protikladu se zeměmi, které ji umožňují. Negativní názory se zaměřily na země neumožňující eutanazii. V České republice, kde je eutanazie klasifikována jako trestný čin, byla koncem roku 2013 zveřejněna koaliční smlouva ČSSD, ANO a KDU-ČSL. V ní bylo vysloveno jasné ne aktivní eutanazii (např. Plné znění koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL, parlamentnilisty.cz, 13.12.2013). Pro eutanazii se vyslovil nově zvolený poslanec Milan Brázdil, který pro středomoravské Deníky po svém zvolení do Poslanecké sněmovny řekl: „Jdu tam se snahou podpořit vznik nového zákona o eutanazii. Tedy aby lidé na smrt nemocní v této republice netrpěli a mohli se svobodně rozhodnout, pokud chtějí, ukončit svůj život a nemuseli jezdit do Švýcarska, popřípadě někam jinam, kde tato možnost legálně existuje“ (29.10.2013). Na podzim roku 2013 prosazovala ve svém volebním programu zavedení částečné eutanazie i Česká pirátská strana.

Církve, věřící, náboženská hnutí: Hlasité NE eutanazii tradičně zaznívalo z křesťanských církví či od muslimských a židovských duchovních. Od církevních hodnostářů však vzešly i menšinové souhlasné ohlasy, jak dokládá případ švýcarského teologa Hanse Künga, který v rozhovoru pro Literární noviny (16.1.2014) řekl: „Mám pocit, že život je dar od Boha, ale Bůh mě učinil za tento dar zodpovědným. Totéž platí i pro poslední fázi života, pro umírání. Bůh z bible je bohem soucitu a ne krutým despotou, který chce, aby lidé trpěli v pekle vlastní bolesti pokud možno co nejdéle. Jinými slovy, asistovaná sebevražda může být tou poslední formou pomoci v životě.“ V Polsku pak kněz Wojciech Lemański kritizoval dokument, ve kterém polský episkopát odsoudil současně umělé oplodnění, potraty, eutanazii a antikoncepci (denik.cz, 15.7.2013). Média se rovněž zmínila o britském kardinálovi Keithu O’Brienovi, jenž je znám svojí obhajobou eutanazie.

U laické veřejnost převládaly kladné postoje vůči eutanazii. Média přinášela příběhy pacientů ze zahraničí, kteří se rozhodli odejít ze života (např. Belgická dvojčata čelila hrozbě slepoty, nakonec zvolila eutanazii, Prima Family, 14.1.2013), nebo výsledky průzkumů zaměřených na legalizaci eutanazie. V Belgii byly tři čtvrtiny obyvatel pro rozšíření zákona o eutanazii na osoby mladší 18 let. Průzkum v České republice zjistil, že pro uzákonění eutanazie jsou dvě třetiny Čechů. Mediálně známým se stal i nevyléčitelně nemocný pan Přemysl Šlusař, který se rozhodl zemřít a sepsal u notáře žádost o eutanazii. O jeho příběh se zajímaly především ČT 1 (např. 17.3.2013) nebo ČT 24 (např. 13.2.2014).

Odborná veřejnost je optikou médií vyváženě rozdělena na příznivce a odpůrce. Nejednotnost lékařské obce připomínala média především v souvislosti se schvalováním eutanazie pro děti v Belgii (např. ct24.cz, 13.2.2014). Na úvahy lékařů, etiků a dalších odborníků, zda eutanazii ano, či ne, poukázaly zdravotnické časopisy a weby. Argumenty pro a proti zazněly například v časopise Sestra (6.2.2013), Florence (K nutnosti jednoznačného vymezení obsahu pojmu eutanazie, 4.3.2013) nebo na webu zdn.cz (např. Dystanázie jako opomíjený problém diskuse o eutanázii, 29.4.2013). Mezi zastánci eutanazie média uváděla lékaře záchranné služby a poslance Milana Brázdila, na druhé straně spektra pak například přednostu neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice, Vladimíra Beneše, který pro pořad Jak to vidí rozhlasové stanice ČRo Dvojka (20.2.2014) řekl: „Já jsem absolutní nepřítel euthanasie jako takové, protože já jsem nešel studovat medicínu pro to, abych život ukončoval, ale proto, abych ho zachraňoval, takže pro mě ta otázka euthanasie jestli ano nebo ne svým způsobem neexistuje, protože na ni mám jedinou odpověď, že ne.“ Etické souvislosti rozebíral článek Pro eutanazii není místo uveřejněný v časopise Medical Tribune (29.1.2013) nebo Proč je lepší eutanazii nepovolit (Lidové noviny, 8.3.2014). Odpůrci eutanazie z řad lékařů se odvolávali na paliativní léčbu a význam hospiců (např. ct24.cz 24.8.2013).

Mezi významnými osobnostmi a celebritami  převládaly souhlasné postoje. Spisovatel fantasy Terry Pratchett kvůli své Alzheimerově nemoci podporuje prosazení práva lidí na eutanazii (např. Terry Pratchett zvažuje kvůli nemoci euthanasii, dcera ho podporuje, novinky.cz, 4.3.2014). Možnost odejít pomocí eutanazie zvažoval britský filmový režisér Michael Winner (např. denik.cz, 29.1.2013). Svůj život ukončil eutanazií belgický nositel Nobelovy ceny za lékařství Christian de Duve (např. tyden.cz, 6.5.2013). Vstřícná vůči eutanazii je podle médií herečka a režisérka Valeria Golino, která „do Karlových Varů přivezla svůj režijní debut Miele věnovaný eutanazii“ (např. Mladá fronta DNES, 4.7.2013). Pro právo na eutanazii vážně nemocných je i britský astrofyzik a matematik Stephen Hawking (např. ct.24.cz 17.9.2013). Podle bulvárních médií podporuje eutanazii také fotograf Jan Saudek (např. super.cz). Týdeník Reflex a jeho internetová podoba reflex.cz zařadily povolení eutanazie do svého dotazníku, na který odpovídaly známé osobnosti. Většina jich odpověděla kladně. Negativně vůči eutanazii vyzníval příběh herce Ondřeje Vetchého uveřejněný 23.2.2014 v bulváru Aha!neděle (Vetchý prožíval muka!)  a ahaonline.cz (Muka Ondřeje Vetchého: Odmítl otci před smrtí asistovat u sebevraždy!).

Za celé sledované období byly významnými nositeli nesouhlasného stanoviska k eutanazii web euportal.cz, blogy na iDnes.cz, protiproudu.cz, parlamentnilisty.cz, denikreferendum.cz a z tištěných médií kromě regionálních mutací Deníku Lidové noviny či Mladá fronta DNES. Naopak,  kladná stanoviska zprostředkovaly převážně opět mimo regionálních Deníků televize ČT 24, týdeník Reflex, reflex.cz, TV Nova, novinky.cz, denik.cz, Lidové noviny či Právo.

Krátká sonda do mediálního obrazu eutanazie ukázala, že pro média je toto téma přes svou nespornou celospolečenskou závažnost okrajovou záležitostí.  Diskuse se soustřeďuje především na lékařské kruhy, a to i přesto, že podle publikovaných výsledků průzkumu jsou dvě třetiny Čechů pro legalizaci eutanazie. Také pro naše politiky není eutanazie na pořadu dne. Médiím však můžeme připsat snahu o vyvážené zařazení protichůdných informací a názorů, i když celkově vzato mírně převážily negativní postoje k eutanazii.

Zdroj dat pro analýzu: http://newtonmedia.cz/monitorovana-media – bez agenturního zpravodajství

Veronika Pikhartová
mediální analytička NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!