Diskuse o inkluzi jako ukázka možných novinářských přístupů

skola

Na mediálním rozboru týmu analytiků NEWTON Media byl postaven hlavní příspěvek Newsroomu ČT24 z neděle 3. dubna 2016. Věnoval se negativní kampani Blesku proti inkluzivnímu vzdělávání postižených dětí. Zejména se začátkem letošního roku česká média věnovala inkluzi značný prostor. Každé médium k tématu přistupovalo po svém, většinou ve snaze o nestrannost a vyváženost. Mezi čtveřicí předních českých deníků se laděním příspěvků vyjímal deník Blesk.

inkluze2.jpgVývoj objemu publicity o inkluzi ve vzdělávání v celostátních denících Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo a Hospodářské noviny od 1. července 2015 do 29. března 2016

Rozdílný přístup k informování o inkluzi je viditelný již ve druhé polovině roku 2015. Zatímco Mladá fronta Dnes, Hospodářské novinyPrávo věnovaly tématu inkluze sice malý, ale odpovídající prostor, Blesk tuto tematiku zcela obcházel. Objevila se na jeho stránkách až v lednu, a to díky vazbě na Miloše Zemana. Ke spuštění negativní kampaně došlo na konci ledna, kdy Blesk vyzval čtenáře, aby se podělili o své názory na inkluzi. Obdržel množství reakcí, které potvrdily apriorní negativní kontext této výzvy.

inkluze1.jpgRozložení sentimentu vůči inkluzi ve vzdělávání v celostátních denících Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo 1. července 2015 do 29. března 2016

Blesk se chápal jako tribuna, která shromáždila a artikulovala protestní hlasy vůči návrhu ministryně Valachové ze strany zainteresovaných rodičů, ředitelů škol a odborníků (Asociace speciálních pedagogů). K vedení negativní kampaně proti inkluzi se Blesk otevřeně přihlásil, když koncem února jeho šéfredaktor označil program ministryně za antisociální. Opřel se přitom o průzkum, který Blesk zadal u agentury SANEP. Podle výzkumu si 90 % Čechů myslí, že inkluzí utrpí úroveň vzdělávání, a současně 79 % z nich uvedlo, že o příslušné legislativě nejsou dostatečně informováni. Průzkumem sociologické agentury a názory čtenářů („hlasem lidu“) se Blesk utvrzoval ve své vyhraněné negativní dikci.

V ostatních denících měla inkluze rozptýlený sentiment a v tomto smyslu se její reputace příliš nelišila od jiných kontroverzních námětů. Právo si v kontrastu s Bleskem osvojovalo příležitostnou osvětovou funkci. Zejména o principu inkluze u něho nepanovaly větší pochyby, z čehož vyplývala nejvyšší pozitivita mezi sledovanými tituly (23 %). Hospodářské noviny zaujaly zdrženlivý styl informování (nejvyšší 47% neutralita). Na pomyslné půli cesty mezi Bleskem, Hospodářskými novinami a Právem se umístila Mladá fronta Dnes (25% negativita), nicméně ani u ní vedle negativní publicity nechyběly pozitivní příběhy svědčící ve prospěch inkluze.

Ve vysílání České televize se ve stejném pořadu kromě analýzy inkluze objevil i výsledek naší analýzy publicity Čapího hnízda, které jsme zpracovávali pro portál MediaGuru. Celý záznam Newsroomu ČT24 naleznete zde.

MEDIAINFO

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!