Diskuse o inkluzi jako ukázka možných novinářských přístupů

Na mediálním rozboru týmu analytiků NEWTON Media byl postaven hlavní příspěvek Newsroomu ČT24 z neděle 3. dubna 2016. Věnoval se negativní kampani Blesku proti inkluzivnímu vzdělávání postižených dětí. Zejména se začátkem letošního roku česká média věnovala inkluzi značný prostor. Každé médium k tématu přistupovalo po svém, většinou ve snaze o nestrannost a vyváženost. Mezi čtveřicí předních českých deníků se laděním příspěvků vyjímal deník Blesk.

inkluze2.jpgVývoj objemu publicity o inkluzi ve vzdělávání v celostátních denících Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo a Hospodářské noviny od 1. července 2015 do 29. března 2016

Rozdílný přístup k informování o inkluzi je viditelný již ve druhé polovině roku 2015. Zatímco Mladá fronta Dnes, Hospodářské novinyPrávo věnovaly tématu inkluze sice malý, ale odpovídající prostor, Blesk tuto tematiku zcela obcházel. Objevila se na jeho stránkách až v lednu, a to díky vazbě na Miloše Zemana. Ke spuštění negativní kampaně došlo na konci ledna, kdy Blesk vyzval čtenáře, aby se podělili o své názory na inkluzi. Obdržel množství reakcí, které potvrdily apriorní negativní kontext této výzvy.

inkluze1.jpgRozložení sentimentu vůči inkluzi ve vzdělávání v celostátních denících Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo 1. července 2015 do 29. března 2016

Blesk se chápal jako tribuna, která shromáždila a artikulovala protestní hlasy vůči návrhu ministryně Valachové ze strany zainteresovaných rodičů, ředitelů škol a odborníků (Asociace speciálních pedagogů). K vedení negativní kampaně proti inkluzi se Blesk otevřeně přihlásil, když koncem února jeho šéfredaktor označil program ministryně za antisociální. Opřel se přitom o průzkum, který Blesk zadal u agentury SANEP. Podle výzkumu si 90 % Čechů myslí, že inkluzí utrpí úroveň vzdělávání, a současně 79 % z nich uvedlo, že o příslušné legislativě nejsou dostatečně informováni. Průzkumem sociologické agentury a názory čtenářů („hlasem lidu“) se Blesk utvrzoval ve své vyhraněné negativní dikci.

V ostatních denících měla inkluze rozptýlený sentiment a v tomto smyslu se její reputace příliš nelišila od jiných kontroverzních námětů. Právo si v kontrastu s Bleskem osvojovalo příležitostnou osvětovou funkci. Zejména o principu inkluze u něho nepanovaly větší pochyby, z čehož vyplývala nejvyšší pozitivita mezi sledovanými tituly (23 %). Hospodářské noviny zaujaly zdrženlivý styl informování (nejvyšší 47% neutralita). Na pomyslné půli cesty mezi Bleskem, Hospodářskými novinami a Právem se umístila Mladá fronta Dnes (25% negativita), nicméně ani u ní vedle negativní publicity nechyběly pozitivní příběhy svědčící ve prospěch inkluze.

Ve vysílání České televize se ve stejném pořadu kromě analýzy inkluze objevil i výsledek naší analýzy publicity Čapího hnízda, které jsme zpracovávali pro portál MediaGuru. Celý záznam Newsroomu ČT24 naleznete zde.

MEDIAINFO

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

Blog

S MediaHQ dokáže každý připravit tiskovku!

MediaHQ – to je unikátní nástroj pro distribuci tiskových zpráv, s vlastní databází přes 3000 kontaktů na novináře, který jsme vám přivezli až z dalekého Irska. Jste PR agentura? Posíláte

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!