DATA A INSIGHT Z VÝCHODNÍ EVROPY.

Společnost Newton Media oznámila rozšíření na další z trhů východní Evropy, navázala partnerství se společností LOOQME. Díky úzké spolupráci s přední ukrajinskou firmou na poli Media Intelligence tak dokáže svým klientům analyzovat data a informace nejen z ukrajinských či ruských médií, ale rovněž z místních sociálních sítí včetně populárního Telegramu.

NEWTON MEDIA ÚZCE SPOLUPRACUJE S UKRAJINSKOU LOOQME

Praha, 8. února, 2023

„Spoluprací s LOOQME jednak rozšiřujeme datovou základnu, ale především dokážeme poskytnout to, na čem jsme si vždy dávali záležet – porozumění a interpretaci dat. Za poslední rok jsme klientům pomáhali s řadou případů krizové komunikace v souvislosti s válečným konfliktem, ale také s hledáním a analýzou příležitostí přímo na Ukrajině“, vysvětluje hlavní přínosy partnerství (nejen) pro české klienty Petr Herian, předseda představenstva společnosti Newton.

„Newton Media a LOOQME tvoří silný technologický multiproduktový tým“, říká za LOOQME Oksana Kononova, generální ředitelka společnosti. „Spolupráce a sdílení zkušeností nám umožní rychlejší vývoj produktu a bezproblémovou práci navzdory válečným podmínkám. Mezi důležité výhody patří také lepší porozumění trhu EU.“

Petr Herian, předseda představenstva společnosti Newton

Herian zároveň zdůrazňuje, že vůle a chuť prohloubit spolupráci nebyla založena jen
na byznysovém pohledu. České firmě s více jak 27letou historií šlo v první řadě o prohloubení vazeb a pomoc kolegům z oboru. „Tak jako velké množství lidí a firem napříč Evropou, i my hledali cestu, jak pomoci. Spolupráce s LOOQME se pro nás, mimo řadu dalších aktivit, stala jedním z hlavních pilířů, jak můžeme přispět firmám zvládnout krizové období“, říká Herian.

Produkty LOOQME stejně jako produkty Newton Media pomáhají firmám sledovat reputaci, pochopit a měřit dopad komunikace na obchodní výsledky a efektivně plnit cíle spojené
se sledováním a analýzou mediálního prostoru.

Partnerství mezi oběma společnostmi je další z mezinárodních spoluprací, kterou se Newton Media snaží zjednodušit práci svým klientům. Nedávno tak firma např. oznámila spojení
s irskou Media HQ, která se specializuje na analýzu a distribuci tiskových zpráv a sdělení.

O společnosti NEWTON Media, a. s.

Společnost Newton Media je lídrem Media Inteligence služeb na evropském trhu. S pomocí rozsáhlé databáze monitorovaných zdrojů, důsledného data miningu a komplexních analýz tradičních i digitálních médií pomáhá zlepšovat komunikační strategie velkým korporacím, institucím a firmám, stejně jako ministerstvům nebo neziskovým organizacím. Produktovému portfoliu dominuje trojice základních služeb, která tvoří logický řetězec: monitoring, archiv a analýzy.

O společnosti LOOQME Platforma LOOQME monitoruje sociální sítě i tradiční média. Přední ukrajinská společnost, která poskytuje služby svým klientům z více než 40 odvětví. Nabízí monitoring v mnoha jazycích z více než 40 zemí a řadu profesionálních analytických produktů. V roce 2021 získala ocenění „The Best Martech Solution at the 2021“ na NEW TECH AWARDS.

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!