DATA A INSIGHT Z VÝCHODNÍ EVROPY.

Navrh bez nazvu 3

NEWTON MEDIA ÚZCE SPOLUPRACUJE S UKRAJINSKOU LOOQME

Praha, 8. února, 2023

„Spoluprací s LOOQME jednak rozšiřujeme datovou základnu, ale především dokážeme poskytnout to, na čem jsme si vždy dávali záležet – porozumění a interpretaci dat. Za poslední rok jsme klientům pomáhali s řadou případů krizové komunikace v souvislosti s válečným konfliktem, ale také s hledáním a analýzou příležitostí přímo na Ukrajině“, vysvětluje hlavní přínosy partnerství (nejen) pro české klienty Petr Herian, předseda představenstva společnosti Newton.

„Newton Media a LOOQME tvoří silný technologický multiproduktový tým“, říká za LOOQME Oksana Kononova, generální ředitelka společnosti. „Spolupráce a sdílení zkušeností nám umožní rychlejší vývoj produktu a bezproblémovou práci navzdory válečným podmínkám. Mezi důležité výhody patří také lepší porozumění trhu EU.“

Petr Herian, předseda představenstva společnosti Newton

Herian zároveň zdůrazňuje, že vůle a chuť prohloubit spolupráci nebyla založena jen
na byznysovém pohledu. České firmě s více jak 27letou historií šlo v první řadě o prohloubení vazeb a pomoc kolegům z oboru. „Tak jako velké množství lidí a firem napříč Evropou, i my hledali cestu, jak pomoci. Spolupráce s LOOQME se pro nás, mimo řadu dalších aktivit, stala jedním z hlavních pilířů, jak můžeme přispět firmám zvládnout krizové období“, říká Herian.

Produkty LOOQME stejně jako produkty Newton Media pomáhají firmám sledovat reputaci, pochopit a měřit dopad komunikace na obchodní výsledky a efektivně plnit cíle spojené
se sledováním a analýzou mediálního prostoru.

Partnerství mezi oběma společnostmi je další z mezinárodních spoluprací, kterou se Newton Media snaží zjednodušit práci svým klientům. Nedávno tak firma např. oznámila spojení
s irskou Media HQ, která se specializuje na analýzu a distribuci tiskových zpráv a sdělení.

O společnosti NEWTON Media, a. s.

Společnost Newton Media je lídrem Media Inteligence služeb na evropském trhu. S pomocí rozsáhlé databáze monitorovaných zdrojů, důsledného data miningu a komplexních analýz tradičních i digitálních médií pomáhá zlepšovat komunikační strategie velkým korporacím, institucím a firmám, stejně jako ministerstvům nebo neziskovým organizacím. Produktovému portfoliu dominuje trojice základních služeb, která tvoří logický řetězec: monitoring, archiv a analýzy.

O společnosti LOOQME Platforma LOOQME monitoruje sociální sítě i tradiční média. Přední ukrajinská společnost, která poskytuje služby svým klientům z více než 40 odvětví. Nabízí monitoring v mnoha jazycích z více než 40 zemí a řadu profesionálních analytických produktů. V roce 2021 získala ocenění „The Best Martech Solution at the 2021“ na NEW TECH AWARDS.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!