ČTK je tu už 95 let

Zprávy se signaturou ČTK se v médiích objevují už 95 let. Agentura, tehdy ovšem pod názvem Československá tisková kancelář, má v pomyslném rodném listu zapsané datum 28. října 1918 – stejné jako Československá republika.

Foto: 1928 – základní kámen budovy ČTK, Zdroj: Archív ČTK

Už týž den zprávu s odkazem na ČTK přineslo např. večerní vydání Národní politiky nebo německy psané listy Bohemia a Prager Tagblatt. Pohled do historie ukazuje, že tradice agenturního zpravodajství na území České republiky je ještě o půlstoletí starší. Pražská pobočka vídeňské c.k. tiskové kanceláře, tzv. Korbyra, fungovala od února 1867. Zprávy vydávala německy, až v roce 1906 přidala češtinu. V osudové pondělí 28. října 1918 česká redakce nabídla své služby revolučnímu Národnímu výboru, což ostatně učinila i německá redakce, a začala vydávat zprávy pod novým názvem.

Za 95 let své existence prošla agentura mnoha peripetiemi, které do značné míry odrážejí osudy státu. Se zánikem Československa v poslední den roku 1992 formálně zanikla i Československá tisková kancelář. Fakticky se ale – stejně jako federace – rozdělila na dvě části, českou a slovenskou. Dnešní ČTK se hrdě hlásí k agentuře zrozené v revolučním kvasu podzimu 1918 a k práci jejích duchovních otců, mezi nimiž první místa patří Janu Hajšmanovi, Emilu Čermákovi, Richardu Kalmanovi či Miloši Novotnému.

Agenturní zpravodajství dnes a před 95 lety lze jen těžko srovnávat. Podmínky, v nichž ČTK tehdy fungovala, zejména technické a komunikační, byly pochopitelně naprosto odlišné. Stejně jako v těch dobách ale platí, že servis ČTK je pro její zákazníky významnou službou a pomocníkem. A to nejen pro média, ale i pro podniky a instituce. Ostatně speciální ekonomické (burzovní) zpravodajství, vydávané pod značkou Pragoradio, se v ČTK začalo formovat už na podzim 1921, tedy sotva tři roky po jejím vzniku.

Dnes je ČTK moderní agenturou hospodářsky i politicky nezávislou na státu. Zatímco před 95 lety byl nejspolehlivějším komunikačním prostředkem redakční poslíček, nyní své zpravodajství šíří přímým online přenosem. Slovem i obrazem. K dispozici je komukoli a kdekoli na světě.

Podrobně o zrodu ČTK a o jejích dějinách do poloviny minulého století píše náš kolega Jan Stejskal v knize Zprávy z českého století (nakladatelství TRITON, 2008). Stručná historie ČTK s velkou obrazovou dokumentací je i na webových stránkách ČTK.

Jaroslav Richter
Centrum pro strategii a rozvoj ČTK

Čtěte také

Blog

S MediaHQ dokáže každý připravit tiskovku!

MediaHQ – to je unikátní nástroj pro distribuci tiskových zpráv, s vlastní databází přes 3000 kontaktů na novináře, který jsme vám přivezli až z dalekého Irska. Jste PR agentura? Posíláte

Newsletter

Představení funkce PRAVIDLA

Zdravíme vás z Newtonu! V posledním předvolebním týdnu vám posíláme aktuální vhled do dění na sociálních sítích obou kandidátů na prezidenta ČR, včetně srovnání času promluv v jednéz posledních

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!