ČTK je tu už 95 let

fo01341468

Zprávy se signaturou ČTK se v médiích objevují už 95 let. Agentura, tehdy ovšem pod názvem Československá tisková kancelář, má v pomyslném rodném listu zapsané datum 28. října 1918 – stejné jako Československá republika.

Foto: 1928 – základní kámen budovy ČTK, Zdroj: Archív ČTK

Už týž den zprávu s odkazem na ČTK přineslo např. večerní vydání Národní politiky nebo německy psané listy Bohemia a Prager Tagblatt. Pohled do historie ukazuje, že tradice agenturního zpravodajství na území České republiky je ještě o půlstoletí starší. Pražská pobočka vídeňské c.k. tiskové kanceláře, tzv. Korbyra, fungovala od února 1867. Zprávy vydávala německy, až v roce 1906 přidala češtinu. V osudové pondělí 28. října 1918 česká redakce nabídla své služby revolučnímu Národnímu výboru, což ostatně učinila i německá redakce, a začala vydávat zprávy pod novým názvem.

Za 95 let své existence prošla agentura mnoha peripetiemi, které do značné míry odrážejí osudy státu. Se zánikem Československa v poslední den roku 1992 formálně zanikla i Československá tisková kancelář. Fakticky se ale – stejně jako federace – rozdělila na dvě části, českou a slovenskou. Dnešní ČTK se hrdě hlásí k agentuře zrozené v revolučním kvasu podzimu 1918 a k práci jejích duchovních otců, mezi nimiž první místa patří Janu Hajšmanovi, Emilu Čermákovi, Richardu Kalmanovi či Miloši Novotnému.

Agenturní zpravodajství dnes a před 95 lety lze jen těžko srovnávat. Podmínky, v nichž ČTK tehdy fungovala, zejména technické a komunikační, byly pochopitelně naprosto odlišné. Stejně jako v těch dobách ale platí, že servis ČTK je pro její zákazníky významnou službou a pomocníkem. A to nejen pro média, ale i pro podniky a instituce. Ostatně speciální ekonomické (burzovní) zpravodajství, vydávané pod značkou Pragoradio, se v ČTK začalo formovat už na podzim 1921, tedy sotva tři roky po jejím vzniku.

Dnes je ČTK moderní agenturou hospodářsky i politicky nezávislou na státu. Zatímco před 95 lety byl nejspolehlivějším komunikačním prostředkem redakční poslíček, nyní své zpravodajství šíří přímým online přenosem. Slovem i obrazem. K dispozici je komukoli a kdekoli na světě.

Podrobně o zrodu ČTK a o jejích dějinách do poloviny minulého století píše náš kolega Jan Stejskal v knize Zprávy z českého století (nakladatelství TRITON, 2008). Stručná historie ČTK s velkou obrazovou dokumentací je i na webových stránkách ČTK.

Jaroslav Richter
Centrum pro strategii a rozvoj ČTK

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!