„Vaří“ se to i v těch nejmenších obcích!

„Vaří“ se to i v těch nejmenších obcích!
28. 1. 2014
MEDIAINFO

Kdo říká, že se na vesnici nic neděje? „Vesnice nesedí se založenými rukama u televize nebo v hospodě. Je hodně lidí, kteří jenom nenatahují ruce, ale sami něco pro svou obec dělají, často zdarma. A protože pozitivní věci nejsou pro celostátní média (natož bulvár) zajímavé, dnešnímu světu chybí pochvala a povzbuzení ... A to je právě úloha regionálních médií,“ prozradila v rozhovoru pro Mediainfo.cz Marta Šestáková Vaculíková – vydavatelka Podbrdských novin.

Foto: ilustrační. Zdroj: archiv MEDIAINFO

Jakou má podle vás budoucnost regionální tisk třeba ve srovnání s celostátními deníky?

Budoucnost rozhodně má, avšak musí držet krok s celostátními deníky a to je dost obtížné. Týká se to grafiky, moderních médií.

A co tzv. téma s velkým „t“? V parlamentu nebo v celostátní politice se pořád něco děje... Nemíváte problém s výběrem nosného tématu?

Nosných témat je v regionální politice vskutku dost, ono se to „vaří“ i v těch nejmenších obcích. Ani regionální novinář nemusí témata hledat, chodí mu samy.

A co všechny ty změny technologií? Stíháte držet krok? Jak moc se mění samotná práce novináře?

Hodně. Moderní technologie, ať grafické či tiskařské, se hodně změnily. Ale také počítače, digitální fotografie...

Když už tak podrobně porovnáváme celostátní a regionální tisk ... Jak intenzivní je tlak na „bulvarizaci“ obsahu v regionálním tisku?

Tlak na bulvarizaci sice je, ale lidé si chtějí v regionu přečíst solidní informace, a ne „jedna paní povídala“. Naopak, pokud slyší lidé nějaký drb, tak si o něm chtějí přečíst, jak to je ve skutečnosti. Je pak na nich, zda věří, či ne.

Postavení seriózních regionálních titulů ale asi hodně komplikují i různé pokusy o vybudování celostátní sítě regionálních novin (bývalá Sedmička Mladé fronty nebo projekt Naše adresa, resp. titul 5+2) ?

Nijak zvlášť nás to neohrozilo. I když jsou tato periodika zdarma. Avšak, co je zdarma, je považováno za smetí, a lidé si vždy ty svoje regionální (místní) noviny rádi koupí.

Jaká je u Vás regionu situace s  „on-line“ regionálním zpravodajstvím, tj. zpravodajství na internetu?

Dost ho obstarávají právě naše webové stránky, a pak webovky deníků Bohemia.

Velká vydavatelství pronikají i do nových technologií, nabízejí aplikace pro chytré telefony a tablety. Kdy se dočkáme podle vás něčeho takového i v podmínkách regionálního tisku?

Myslím si, že brzo, je to otázka roku – ne roků. Bez těchto aplikací začínají být regionální noviny mimo hru.

Mimochodem, jaká je situace ohledně inzerce a financování regionálních novin? Do jaké míry je dnes snadnější, nebo naopak komplikovanější shánět inzerenty?

Situace byla vždy složitá. Pokud si chceme udržet nezávislost, nemůžeme se nechat nikým financovat dominantně, tzn. musíme mít hodně inzerentů, prodávat noviny s minimální remitendou a distribuovat vlastními silami.

Mohou se obecně regionální noviny spoléhat na silný předplatitelský kmen?

Nemohou. Posílat noviny předplatitelům přes poštu je ekonomicky prodělečné, posílání přes agenturu je nevýhodné. Vložené finance se nevrátí.

Jaká je vlastně situace - přibývají, nebo ubývají čtenáři regionálních novin?

Všeobecně ubývají, protože regionální noviny zanikají, my máme téměř stejný počet čtenářů už několik let. Avšak zvýšil se velice počet čtenářů našich webovek, jenomže z toho nemáme zatím žádný finanční efekt.

„Velká“ média si neustále stěžují na „boj “ s politiky, kteří se snaží ovlivnit jejich zpravodajství. Jaká je situace u vás v regionu?

Ano, regionální novinář musí našlapovat opatrně a vše musí mít dokonale podložené, pak může být nezávislý a poskytovat objektivní informace. Pokud šlápne vedle, je to taky malér, akorát v regionálním měřítku.

V čem považujete regionální tisk za „nenahraditelný“ v porovnání s celostátními novinami? Kde mají nezastupitelnou úlohu?

Vytvářejí občanskou společnost (pozitivní mezilidské vztahy), informují o místních aktivitách lidí. Je obdivuhodné, kolik pozitivních akcí, oslav, tradic se v malých městech a obcích koná. A lidé si o nich rádi přečtou a jsou inspirací pro další. Vesnice nesedí se založenýma rukama u televize nebo v hospodě. Je hodně lidí, kteří jenom nenatahují ruce, ale sami něco pro svou obec dělají, a často zdarma. Pozitivní věci nejsou pro celostátní média (natož bulvár) zajímavé. Dnešnímu světu chybí pochvala a povzbuzení, a to je úloha regionálních médií. Ne všechno kritizovat a na všem hledat něco špatného – to je úloha celostátních novin, taky proto je mnoho lidí nečte a raději si koupí své regionální noviny.

Kam vlastně spěje povolání „regionální novinář“?

K velmi univerzálním znalostem a ohromnému rozhledu ve všech oblastech lidské činnosti. Žádná specializace. Regionální novinařina je velmi náročná 

Publikováno: 28. 1. 2014
MEDIAINFO
MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.