Co chystají marketingové asociace

tomas poucha

Oslovení zástupci profesních organizací shodně slibují, že jimi nabízené programy budou pro účastníky znamenat skutečně hmatatelný přínos.

Foto: Tomáš Poucha z Marketingového institutu a Martin Onofrej z bratislavské agentury PMP Marketing. Zdroj: Institut interní komunikace

Tomáš Poucha a Marketingový institut

„Nechceme se bavit o ideách, ale o jejich reálných finančních dopadech,“ vysvětluje Tomáš Poucha, výkonný ředitel Marketingového institutu a vysokoškolský pedagog, který o marketingu přednáší na pražské Vysoké škole ekonomické. Jím vedený institut slibuje pravidelná čtvrtletní setkání na „předem známé a dostatečně nosné téma“. Jiný způsob prezentace nabízí Marketingový institut v podobě tzv. inspiračního fringe – debaty „na hraně“ vznikají ve spolupráci s vydavatelstvím Economia a marketérem Tomášem Hrivnakem.

Podle Pouchy je dnes zbytečné pořádat školení, která v jeho očích nefungují. „Naopak se nám osvědčily inspirativní workshopy, ze kterých vykrystalizovaly jakési minikonference, kdy polovinu času zabere debata na dané téma a druhou workshop,“ dodává. Stejně tak Institut interní komunikace, kterému Poucha taktéž předsedá, se chce víc zaměřit na top management a jeho propojení s interní komunikací firmy.

Pavel Brabec a AČRA

Asociace českých reklamních agentur aktuálně dokončuje přípravu dvoudenního workshopu zaměřeného na změny v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. „Naši členové i hosté se dozví všechno to, co změny přináší. Další pracovní setkání plánujeme na podzim, téma se bude specifikovat na valné hromadě AČRA MK,“ říká její prezident Pavel Brabec. Podle něj nemá smysl po dvaceti letech existence asociace měnit dlouhodobě osvědčené aktivity.

Standardně tak AČRA MK pořádá již deset let konferenci DigiMedia, která se koná pod záštitou a v budově České televize. „Dlouhodobě nás zajímá, jaké změny v komunikaci proces digitalizace přináší. Málokdo si uvědomuje, jak revoluční změny v komerční i občanské rovině probíhají,“ těší se Brabec. Asociací organizovaná soutěž o nejkreativnější reklamu Zlatá Pecka, která je součástí bodování soutěže Agentury roku, oslaví letos kulatých dvacet let. Únorové předání cen proběhne tradičně v Klubu Lávka pod moderátorskou taktovkou Jakuba Koháka.

Jiří Janoušek a AKA

Na programu nadcházejícího lednového prezidia Asociace komerčních agentur se nachází diskuse o letošních prioritách, mezi které patří podle jejího viceprezidenta Jiřího Janouška nedostatek přesnějších údajů o reklamní branži, velikosti trhu, struktuře služeb, průměrných cenách nebo trendech v zaměření agentur. „Určitě dojde i na stále citelnější nedostatek dobrých kreativců, kteří spojují imaginaci s koncepčním myšlením, a proto se zabýváme návrhy, jak a kde podpořit vznik vysokoškolského oboru,“ plánuje Janoušek.

Průběžným úkolem jeho asociace je poskytovat zázemí, služby a finanční podporu potřebám a zájmům jednotlivých sekcí. Burcujícím impulzem se podle Janouška stal vznik sekce digitálních agentur, konkrétně její aktivity pro kultivaci trhu a její nároky na mateřskou AKA. „Nyní se začíná hodně dít i v sekci podlinkových agentur, která se ve shodě s marketingovými trendy zaměří na rozvoj dovednosti, které naznačuje i nový název – Aktivační agentury AKA,“ upozorňuje Janoušek. BTL sekce chystá mezi zadavateli výzkum využívání komunikačních kanálů a připravuje nový koncept své každoroční konference i úpravy soutěže Český direkt a promo ve spolupráci s directmarketingovou asociací ADMEZ.

Mediální agentury, které jsou prostřednictvím AKA jedním ze zákládajících členů Asociace televizních organizací (zadavatele peoplemetrového měření televizní sledovanosti, pozn. autora), mají podle Janouška lví zásluhu na odvrácení dvojího měření televizní sledovanosti. „Skoro všechny mediálky se spojily v úsilí přesvědčit velké zadavatele o škodách, které tento záměr a cenová politika tehdejšího vedení TV Nova způsobí zdejšímu trhu,“ tvrdí Janoušek. Postoj takto nabriefovaných zadavatelů pak podle něj rozhodujícím způsobem přispěl ke změnám ve vedení TV Nova a odvolání paralelního výzkumu. „K rozkolísání televizního trhu nicméně došlo a jeho konsolidace je nyní nejdůležitějším úkolem v této oblasti,“ myslí si Janoušek.

Novinky nebudou, změny ano

Novou soutěž AKA nechystá, podle Janouška je ale na každé z těch dosavadních nutné něco upravit. „Diskutujeme o přesnějším vymezení hodnotících kritérií při dvoukolovém rozhodování soutěže o nejefektivnější reklamu Effie. Budeme pokračovat v novém pojetí galavečera a vyhlášení cen s důrazem na vizuální prezentaci oceněných kampaní v kině Lucerna,“ prozrazuje Janoušek. Loni poprvé agentury přihlašovaly kampaně do Effie pomocí nového online systému, čímž začala vznikat knihovna případových studií, veřejně dostupná jako zdroj informací, poznatků nebo výukového materiálu.

Pro někdejšího Louskáčka přejmenovaného na ADC Creative Awards zajišťuje AKA back office, administrativní zázemí i finanční pomoc tak, aby se ADC mohl plně věnovat výběru poroty a konceptu. V Agentuře roku přibude k výkonnosti, pověsti a úspěchům v reklamních soutěžích čtvrté kriterium – dynamika, tedy rozdíl mezi získaným a ztraceným byznysem v porovnání s předchozím rokem. Měřit a porovnávat se to bude stejně jako výkonnost na základě revenue. Výsledek Agentury roku se bude vyhlašovat v podobě pětice nejlepších agentur, které budou představeny 21. května v rámci závěrečného večera pražského reklamního festivalu PIAF. „Chceme podpořit zájem o tuto akci a vymýšlíme něco interaktivního. Na rozdíl od minulých let nebudeme vyhlašovat Mediální agenturu roku, pro hodnocení mediálek a vyhlášení těch nejlepších chceme najít nový formát,“ odkrývá plány Janoušek.

Mladým lvům nejde online

U další podporované soutěže Český direkt a promo čeká AKA na materiál, který koncem ledna předloží pořádající sekce Aktivačních agentur. Pro soutěž Young Lions, na které se AKA také podílí, garantuje její organizátor, konzultantská společnost FLEmedia, z pozice reprezentanta reklamního festivalu Cannes Lions záruku přijetí vítězných domácích týmů do tří kategorií celosvětového finále. „Trápí nás, že v porovnání s kategoriemi Print a Média je v českém kole kategorie Cyber málo přihlášených týmů, a hledáme, v čem to vězí a jak to napravit,“ přiznává Janoušek. V oblasti vzdělání zahajuje AKA nový běh online studia pro získání European Advertising Certificate, tedy upravený a aktualizovaný vzdělávací program britské asociace. AKA také připravuje několik seminářů a workshopů zaměřených na on-line, sociální sítě a mobilní komunikaci z programu EACA Academy, které vedou zahraniční specialisti ze špičkových nadnárodních agentur.

V prvních měsících letošního roku chce AKA „výrazně pokročit se zpracováním poradenských materiálů pro potřebu zadavatelů ze státních a samosprávných organizací při vyhlašování výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách“. Vedle tzv. Jízdního řádu, který obsahuje doporučení nejvhodnějších druhů zadávacích řízení podle charakteru, velikosti a náročnosti zakázky, pokračují i práce na tzv. Kuchařce, tedy průvodci náležitostmi briefu, komunikačními disciplínami a kanály. AKA také začíná pracovat na vytvoření Seznamu strukturovaných agenturních služeb, jejichž ceny jsou důležitým kriteriem pro zadavatele při výběru agentur pro uzavření tzv. Rámcových smluv.

Jitka Vysekalová a ČMS

Česká marketingová společnost připravuje letos už devátý ročník soutěže Marketér roku, která oceňuje významné marketingové projekty uplynulého roku. Pokračování se dočká i novinka z loňského roku, soutěž studentů marketingu o Mladého delfína. Letošní téma studentských prací zní „Jak komunikovat školu, na které studuji“. „Chceme pokračovat v odborných konferencích společně s Marketingovým institutem, se kterým jsme v minulém roce společně uspořádali konferenci na téma Dialog se zákazníkem,“ vysvětluje prezidentka ČMS a vysokoškolská pedagožka Jitka Vysekalová.

Odborné akce a setkání připravují i Regionální kluby ČMS v Ostravě, Zlíně, Plzni a dalších místech. „Počítáme již tradičně s účastí na doprovodném programu mezinárodního veletrhu Reklama Polygraf a pokračovat bude i program certifikací marketingových odborníků,“ vypočítává Vysekalová. Na začátek února připravuje vernisáž malé galerie ČMS Veritasimus s tématem fotografického ohlédnutí za minulým rokem Můj rok 2013. „Nemíníme se vzdát ani patronace Lady Wine klubu, který samozřejmě není uzavřen mužům,“ láká zájemce Vysekalová. ČMS dále vydává časopis Marketing a komunikace zaměřený na zásadní i aktuální témata marketingu.

Minulý rok byl podle Vysekalové bohatý na tradiční události, za které považuje soutěž Marketér roku, doprovodné programy, konference, semináře nebo certifikace. „Také jsme dokončili tříletý projekt v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci kterého ČMS realizovala vzdělávací aktivity pro své členy,“ rekapituluje uplynulý rok Vysekalová. Ten byl pro ČMS i rokem volebním, od ledna má ČMS nové, resp. staronové prezidium a doplněn byl i Hlavní výbor.

Jan Brychta
autor je redaktorem týdeníku Marketing&Media

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!