Český rozhlas ulovil neplatiče!

cesky rozhlas 526

Veřejnoprávnímu rozhlasu se v I. pololetí 2013 podařilo navýšit příjmy z výběru rozhlasového poplatku na částku 1.039,5 mil. Kč. Ve srovnání s I. pololetím 2012 to představuje nárůst o 40,9 mil. Kč.

 

Foto: Nový vizuál ČRo, Zdroj: Český rozhlas

Zdá se, že výběr rozhlasového poplatku se Českému rozhlasu zatím daří. Dle oficiální tiskové zprávy se této veřejnoprávní instituci jen v I. pololetí 2013 podařilo navýšit příjmy z výběru rozhlasového poplatku na částku 1.039,5 mil. Kč, což ve srovnání s I. pololetím předchozího roku představuje nárůst o 40,9 mil. Kč, resp. o 4,1 %. Pro Český rozhlas tyto poplatky představují hlavní zdroj financování jeho vysílání. „Dobrých výsledků ve výběru rozhlasového poplatku se daří dosahovat především díky plošným oslovovacím akcím, zaměřeným na potenciální poplatníky zejména v kategorii domácností a novému individuálnímu řešení výběru poplatku od významných poplatníků z řad právnických osob a fyzických podnikajících osob“, prohlásil v této souvislosti Ing. Ladislav Musil, náměstek GŘ pro správu a provoz.

Rozhlasové poplatky dnes platí tři miliony fyzických osob. Platí jeden poplatek za domácnost bez ohledu na to, kolik přijímačů vlastní. Od roku 2006 činí 45 korun měsíčně; o jeho zvýšení se neuvažuje. V minulosti některé domácnosti přestaly rozhlasový poplatek platit s tím, že už nevlastní rádio, ale třeba jen televizi. Jenže rozhlasovým přijímačem je i rádiobudík, počítač s DVB-tunerem nebo digitální televize. I v dalším období tak budou podle rozhlasu pokračovat tzv. akviziční akce, které posilují vědomí o povinnostech a právech vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, mezi dosud nepřihlášenými osobami v České republice.

Lidé se často ptají na to, jestli jim kvůli neplacení rozhlasového poplatku hrozí nějaký postih. Odpověď je jednoduchá. Ano,  mohou dostat pokutu. Sankce pět tisíc korun hrozí v případě, že Český rozhlas přijde na to, že některá osoba nebo domácnost neplní svou zákonnou povinnost a neplatí rozhlasový poplatek. Druhá sankce je tisíc korun a ta se vztahuje na takzvané dlužníky, tedy evidované poplatníky, kteří z nějakého důvodu přestali platit. Pokud obdržíte výzvu k hrazení poplatku a žádný přijímač nemáte, můžete do třiceti dnů poslat zpět čestné prohlášení, jinak Český rozhlas pokračuje ve vymáhání rozhlasových poplatků. Informace o poplatcích, jejich výši a způsobu placení naleznete na webu www.rozhlasovypoplatek.cz.

Martin Maruniak
autor je novinář
 

 

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!