Český rozhlas ulovil neplatiče!

Veřejnoprávnímu rozhlasu se v I. pololetí 2013 podařilo navýšit příjmy z výběru rozhlasového poplatku na částku 1.039,5 mil. Kč. Ve srovnání s I. pololetím 2012 to představuje nárůst o 40,9 mil. Kč.

 

Foto: Nový vizuál ČRo, Zdroj: Český rozhlas

Zdá se, že výběr rozhlasového poplatku se Českému rozhlasu zatím daří. Dle oficiální tiskové zprávy se této veřejnoprávní instituci jen v I. pololetí 2013 podařilo navýšit příjmy z výběru rozhlasového poplatku na částku 1.039,5 mil. Kč, což ve srovnání s I. pololetím předchozího roku představuje nárůst o 40,9 mil. Kč, resp. o 4,1 %. Pro Český rozhlas tyto poplatky představují hlavní zdroj financování jeho vysílání. „Dobrých výsledků ve výběru rozhlasového poplatku se daří dosahovat především díky plošným oslovovacím akcím, zaměřeným na potenciální poplatníky zejména v kategorii domácností a novému individuálnímu řešení výběru poplatku od významných poplatníků z řad právnických osob a fyzických podnikajících osob“, prohlásil v této souvislosti Ing. Ladislav Musil, náměstek GŘ pro správu a provoz.

Rozhlasové poplatky dnes platí tři miliony fyzických osob. Platí jeden poplatek za domácnost bez ohledu na to, kolik přijímačů vlastní. Od roku 2006 činí 45 korun měsíčně; o jeho zvýšení se neuvažuje. V minulosti některé domácnosti přestaly rozhlasový poplatek platit s tím, že už nevlastní rádio, ale třeba jen televizi. Jenže rozhlasovým přijímačem je i rádiobudík, počítač s DVB-tunerem nebo digitální televize. I v dalším období tak budou podle rozhlasu pokračovat tzv. akviziční akce, které posilují vědomí o povinnostech a právech vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, mezi dosud nepřihlášenými osobami v České republice.

Lidé se často ptají na to, jestli jim kvůli neplacení rozhlasového poplatku hrozí nějaký postih. Odpověď je jednoduchá. Ano,  mohou dostat pokutu. Sankce pět tisíc korun hrozí v případě, že Český rozhlas přijde na to, že některá osoba nebo domácnost neplní svou zákonnou povinnost a neplatí rozhlasový poplatek. Druhá sankce je tisíc korun a ta se vztahuje na takzvané dlužníky, tedy evidované poplatníky, kteří z nějakého důvodu přestali platit. Pokud obdržíte výzvu k hrazení poplatku a žádný přijímač nemáte, můžete do třiceti dnů poslat zpět čestné prohlášení, jinak Český rozhlas pokračuje ve vymáhání rozhlasových poplatků. Informace o poplatcích, jejich výši a způsobu placení naleznete na webu www.rozhlasovypoplatek.cz.

Martin Maruniak
autor je novinář
 

 

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!