Balík problémů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zahájila správní řízení s Českou televizí kvůli vystoupení politologa Stanislava Balíka v pořadu Události, komentáře věnovanému předvolební kampani.

Foto: politolog Stanislav Balík, Zdroj: Anna Vavríková / MAFRA /Profimedia.cz

Televize podle rady divákům zatajila Balíkovo členství v ODS, čímž mohla porušit vyváženost a objektivitu zpravodajství. Má to ale jeden malý háček. Balík nikdy nebyl členem ODS.

RRTV podle zákona mimo jiné dbá na obsahovou nezávislost vysílání. Tentokrát to se svojí aktivitou ale poněkud přehnala. "V rozhovoru na téma příprav na předvolební kampaň, v němž se Stanislav Balík vyjadřuje k odstředivým tendencím v ODS, neuvedla ČT stranickou příslušnost mluvčího k ODS a prezentovala jej pouze jako politologa Masarykovy univerzity v Brně, což implikovalo jeho nezávislost a divákovi tak byla upřena důležitá informace pro svobodné vytváření názorů," konstatovala RRTV ve zprávě ze svého zasedání 1. října, kterou rozeslala médiím.

Stanislav Balík na to reagoval prohlášením, že za ODS sice kandidoval jako nestraník v komunálních volbách do zastupitelstva jedné malé obce na severní Moravě, ale není a nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Ověřte si fakta

Když už si rada chtěla rýpnout do České televize (případně do ODS), měla si nejprve ověřit fakta. Nezávislý pozorovatel sice může namítnout, že jestli je někdo členem politické strany nebo v jejích barvách jen kandiduje, znamená v podstatě totéž, právně je v tom ale setsakramentský rozdíl a RRTV zahájené správní řízení s Českou televizí rovnou může hodit do koše.

Omyl rady se dá asi nejpravděpodobněji vysvětlit vzrůstající nervozitou před nadcházejícími volbami. Není žádným tajemstvím, že místa jednotlivých radních jsou obsazována členy politických stran nebo lidmi, kteří jsou s jednotlivými stranami úzce spjati. Ačkoli v současnosti mezi nimi převažují radní nominovaní za ČSSD, je s podivem, že je na omyl neupozornili kolegové, kteří „kopou“ za ODS. V radě sedí nejméně tři.

Jiří Zázvorka
autor je redaktorem časopisu Týden

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!