Agentura Reuters a její Matrix

reuters

„Zprávu přinesla agentura Reuters…“ Těmito slovy začíná denně celá řada reportáží v českých médiích a většina z nás jim už ani nevěnuje pozornost. Co se ale za touto frází skrývá a co je agentura Reuters vlastně zač?

Foto: logo Reuters. Zdroj: reuters.com

Základem byli poštovní holubi

Reuters je mezinárodní zpravodajská agentura, kterou jako jednu z nejstarších na světě vůbec založil v Londýně v roce 1851 původem německý žid Paul Julius Reuter. Jejími prvními zaměstnanci byla obsluha telegrafu a opravdu velká letka poštovních holubů. Agentura například jako první přinesla informace o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna ve Fordově divadle v dubnu roku 1865.

Postupem času se agentura vypracovala na jednu z vůbec největších a nejuznávanějších na světě: zaměstnává na 60 000 lidí, z toho velkou část tvoří reportéři ve stovce zemí světa, poskytuje informace v 10 světových jazycích a její služby vyhledávají všechna velká média i firmy na celé zeměkouli. Jedním z hlavních poslání Reuters je poskytovat svým odběratelům objektivní informace. Tato snaha o absolutní nezaujatost se projevuje například absencí pojmu terorista (ten se ve zprávách Reuters objevuje pouze formou citace nebo parafráze). Agentura si je podle svých slov vědoma toho, že kdo je pro jednu stranu terorista, může být pro druhou hrdina a bojovník za svobodu. Za tuto politiku je Reuters často kritizována. Od poloviny 19. století se mnohé změnilo: hlavní sídlo agentury se přesunulo přes Atlantik do New Yorku na prestižní adresu na Times Square a dříve nenahraditelné holuby a telegraf vystřídal zástup reportérů ovládající moderní technologie. Některé věci však zůstávají i po více než století a půl neměnné.

Křestní jméno Thomson

Jednou z hlavních změn byla akvizice společnosti Reuters. Ta se tak v roce 2008 oficiálně přejmenovala na Thomson Reuters. Nové „křestní“ jméno si vzala od svého současného majitele, Davida Thomsona, kanadského mediálního magnáta, člena významné podnikatelské rodiny, absolventa oboru historie na univerzitě v Cambridge a jednoho z nejbohatších lidí na světě. Ten, nejen že stojí v čele společnosti, ale jeho holdingový koncern Woodbridge Company vlastní 53% kontrolní balík akcií Thomson Reuters. Tím došlo k porušení nepsaného pravidla, že Reuters se nesmí ocitnout v rukou jedince nebo zájmové skupiny, aby nesloužila pouze jejich zájmům. V době akvizice panovaly obavy o budoucí nezávislost agentury, ale pravdou je, že jiné řešení nebylo vzhledem k finančním potížím, které způsobila neschopnost adekvátně reagovat na konkurenci ze strany společnosti Bloomberg, reálné.

Matrix do chytrého telefonu…

Většina lidí zná velké mezinárodní zpravodajské agentury pouze z médií coby uvedený zdroj. Je pravdou, že jejich posláním je poskytovat informace různým typům sdělovacích prostředků, které nemají kapacity na to, aby „byly všude a u všeho“. Široké veřejnosti méně známé, zato nesrovnatelně důležitější, jsou však jejich služby pro finanční sektor, které tvoří asi 90 % příjmů velkých agentur. Když byla Reuters v Británii založena, jejími prvními zákazníky byli banky, burzy a podnikatelé. Stejně tak je tomu i dnes, jen v mnohem větším měřítku. Hlavním zdrojem příjmů agentury je poskytování informací v reálném čase, podle předem domluveného tematického (obchodního) zájmu klienta. Agentura na svých stránkách nabízí celou řadu produktů, které pomáhají podnikatelům maximalizovat jejich zisky – ať již poskytováním obrovského objemu informací pod různými zkratkami, které běží na obrazovce super výkonného počítače neskutečnou rychlostí jako Matrix, nebo prostřednictvím služeb, které pomáhají partnerům najít protějšek a vyjednat si podmínky obchodu před jeho definitivním uzavřením. Řada z těchto služeb je k mání jako aplikace do chytrých telefonů, takže „přinášejí globální síť informací až ke konečkům prstů finančních expertů“. Většina z nás však bude o Reuters nadále slýchat jen z obrazovek svých televizí.

MEDIAINFO

MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!