Jak Vám můžeme pomoci?

Pravidla

Pokud se vám nezobrazuje video níže, pokračujte, prosím, na tento odkaz.

Co jsou Pravidla?

Pravidla slouží jako automatizační funkce pro odbourávání běžné rutiny. Díky nastaveným pravidlům se můžete věnovat detailním analýzám díky času, který můžete ušetřit procházením jedné zprávy po druhé, zjišťováním relevance a následným zařazováním pod konkrétní štítek.

Jak založit Pravidlo?

V záložce „Pravidla“ klikněte v pravém horním rohu na tlačítko + Vytvořit nové pravidlo. Dostanete se tak do jednoduchého průvodce, který Vám s jeho založením pomůže a vysvětlí, jak Pravidla fungují.

Pravidlo si pojmenujte. V našem případě si jej pojmenujeme jako „Petr Pavel – štítek“, protože budeme tvořit pravidlo, které bude automaticky zařazovat všechny zprávy, které zmiňují Petra Pavla, pod štítek „Export“. Tento štítek je založený vždy automaticky. Ještě, než půjdeme dál, si také všimněte indikace Stavu – nechme „Aktivní ihned po vytvoření“, díky tomu bude pravidlo běžet ihned po uložení Pravidla. Pojďme tedy na další stránku tlačítkem Další.

Na stránce Jaká zpráva mě zajímá? nastavujeme podmínky, které určují, jakou zprávu má systém nalézt (co se s ní stane určíme na další stránce). Nastavíme tedy entitu Petr Pavel. Pokud chceme, můžeme zpřesnit filtraci dalšími podmínkami, jako je typ média, autor zprávy či její sentiment.

Po kliknutí na tlačíko Další se dostaneme na stránku, kde nastavujeme, co se stane, když systém najde zprávu, která tomuto zadání vyhovuje. V našem případě klikneme pouze na štítek „Export“ (u pole „Přiřadit ke štítku“).

Jako poslední bod vybereme, zda chceme pravidlo aplikovat pouze na nové zprávy, nebo také zpětně. Vybereme první bod, protože nás zajímají pouze zprávy, které do aplikace dorazí od této chvíle. Kliknutím na Vytvořit pravidlo máme hotovo a pravidlo od této chvíle zařazuje automaticky zprávy, pokud se sami nerozhodnete jej zastavit z okna Správa pravidel.

Obsah
telefon kresba

Jdeme na to!