Search
logo newton
logo newton
Jak Vám můžeme pomoci?

Dashboard

Pokud se vám nezobrazuje video níže, pokračujte, prosím, na tento odkaz.

Dashboard je profesionálním nástrojem, navrženým našimi mediálními analytiky. Jeho kouzlo spočívá v souhře přehledného vizuálního prostředí a nekonečného přílivu aktuálních dat z celého světa. Na jedné stránce máte bez zbytečného klikání na podstránky pohromadě veškeré přehledy pro vaše sledovaná témata a klíčová slova. To vše vizuálně zpracované do interaktivních grafů.

Modul Dashboard Vám umožňuje:

  • Sledovat data z monitoringu či archivu v přehledné grafické formě
  • Vytvářet komplexní analýzy z libovolného klíčového slova, entity, tématu či štítku na pár kliknutí
  • Sdílet výstupy s ostatními (s interními či externími uživateli instituce)

Založení nového Dashboardu

Dashboard založte kliknutím na tlačítko „Nový dashboard“ na záložce „Dashboard“:

V jednoduchém průvodci si nastavíte název Dashboardu, případně vyberete přednastavenou šablonu pro rychlou analýzu (například „Porovnání s konkurencí„):

Jako poslední krok si nastavte, zda má být Dashboard viditelný pouze pro Vás (nastavení „Soukromý“), či také pro Vaše kolegy („Veřejný“). Nastavení můžete vždy kdykoliv upravit v seznamu Dashboardů.

Práce s Dashboardem

Přidávání grafů/widgetů

Po otevření založeného Dashboardu uvidíte plochu plnou grafů, resp. widgetů, pokud jste se rozhodli vycházet z přednastavené šablony (jak je znázorněno na obrázku výše). Veškeré další grafy můžete přidat kliknutím na tlačítko + Nový widget v pravém horním rohu Dashboardu. Po kliknutí na tlačítko se Vám ukáže seznam widget, které můžete pro svou analýzu využít:

Data a filtrace Dashboardu

Všimněte si, že v rámci Dashboardu máte k dispozici pole vyhledávání s totožnou možností filtrace, jako při běžném prohlížení zpráv ze záložky Přehled. Díky tomu máte možnost všechny grafy rychle napojit na libovolná data, jako v případě příkladu níže – všimněte si nastaveného filtrování za použití Entity „Pardubice“, konkrétně v rámci fazety „Lokace“. Zároveň jsme přidali entitu „Petr Pavel“ z fazety „Osoby“. Zároveň nefiltrujeme na naše sledovaná témata – prohledáváme celý archiv aplikace NewtonOne.

Pokud potřebujete u jedné widgety držet filtr a nepřepisovat jej upraveným vyhledáváním, stačí kliknout na ikonku trychtýře (viz obrázek níže) – dostanete se tak do tzv. individuální filtrace widgety, díky které filtrujete pouze pro specifický widget.

Obsah
telefon kresba

Jdeme na to!