Jak Vám můžeme pomoci?
Tisk

Logické operátory

Úvod k logickým operátorům

Nezobrazuje se Vám video níže správně? Přehrajte si jej na webu YouTube kliknutím zde.

Dotaz může tvořit jedno nebo více slov. Pokud zadáte více slov bez dalších úprav, najdou se zprávy, ve kterých jsou všechna tato slova obsažena. Vyhledávání platí jak pro archiv, tak pro monitoring.

Například pro dotaz: evropská unie dotace se najdou všechny zprávy, které slova obsahují, bez ohledu na to, v jakém pořadí jsou napsána. Pokud nedáme sousloví do uvozovek, chová se zmíněný dotaz jako při použití operátoru AND. 

Tedy: evropská AND unie AND dotace.

Čím menší je vzdálenost slov ve zprávě a čím častěji se hledaná slova ve zprávě vyskytují v porovnání s délkou zprávy, tím je zpráva relevantnější. Pro dosažení nejlepšího výsledku jsou proto hledané zprávy řazeny vždy automaticky podle relevance. Ve službě archiv máte možnost zvolit řazení individuální.

Pokud chcete vyhledávat sousloví tak, jak ho napíšete, uzavřete jej do uvozovek (např. „zelená louka“). Tímto způsobem se najdou pouze zprávy, kde jsou tato slova přímo vedle sebe v daném pořadí.

V dotazu na vyhledání nějakého řetězce v textu zprávy nebo ostatních položkách lze použít tzv. Booleovské operátory

Rozdělení booleovských operátorů

Upozornění: Logické operátory je nutné zadávat velkými písmeny (AND, OR, NOT), jinak budou vyhledávány jako součást textu.

→ AND

Zadáte-li dvě slova či sousloví a mezi ně uvedete operátor AND, budou vybrány ty zprávy, kde se zadaná slova vyskytují všechna zároveň.

Příklad:

banka AND vklad – najde zprávy obsahující slovo banka a zároveň slovo vklad kdekoli v textu zprávy.

Místo operátoru AND lze také použít operátor +.

Příklad:

banka +vklad

Místo Operátoru AND je možné zdávat také vyhrazené znaky &&.

→ OR

V případě, že mezi hledaná slova vložíte operátor OR, budou vybrány ty zprávy, které obsahují alespoň jedno z hledaných slov.

Místo operátoru OR je možné zdávat také vyhrazené znaky ||.

Příklad:

banka OR vklad – najde zprávy obsahující slovo banka nebo slovo vklad kdekoli v textu zprávy. Neplatí zde podmínka, že budou vyhledána všechna slova současně, stačí jedno z nich.→ NEAR ~

Operátor ~ (vlnovka) se používá pro určení podmínky vzdálenosti jednotlivých slov.

Příklad:

Například pro vyhledávání slova Praha ve vzdálenosti maximálně 5 slov od slova Brno zadejte následující dotaz: "Praha Brno"~5

Vlnovku lze také použít pro vyhledávání slov, ve kterých je možné očekávat překlep.

Příklad:

zapomněl~

vyhledá oba případy: zapomněl i překlep zapoměl.


→ NOT

Určuje, že zpráva nemá obsahovat slovo či frázi, která za tímto operátorem následuje.

Upozornění: Již se nepoužívá operátor AND NOT, jako se používal ve staré verzi, nýbrž jen operátor NOT.

Příklad:

banka NOT vklad – najde zprávy obsahující slovo banka, které však zároveň neobsahují slovo vklad.

Lze také použít operátor – (minus):

Příklad:

banka -vklad

→ Použití více operátorů současně

Operátory je možné mezi sebou kombinovat a vnořovat pomocí závorek ().

Poznámka: Nově jsou automaticky skloňovány i výrazy uzavřené v uvozovkách.

Příklad:

(národní OR komerční) AND banka – najde zprávy obsahující slovo národní nebo komerční a zároveň slovo banka.

Při spojování více částí pomocí AND a OR je nutné pamatovat na to, že AND má vyšší prioritu než OR. Nejvyšší prioritu má operátor NOT.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vyhrazené znaky

Vyhrazené znaky jsou: + – && || () „~ *?
Pokud potřebujete hledat vyhrazené znaky, dejte je do uvozovek.

Příklad:

„+“ – vyhledá + 

Obsah

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!