Jak Vám můžeme pomoci?

Jak vyhledávat pomocí operátorů?

Jak funguje fulltextový dotaz?

Fulltextový dotaz může tvořit jedno nebo více slov. Pokud zadáte více slov bez dalších úprav, najdou se zprávy, ve kterých jsou všechna tato slova obsažena. Vyhledávání platí jak pro archiv, tak pro monitoring.

Například pro dotaz: evropská unie dotace se najdou všechny zprávy, které slova obsahují, bez ohledu na to, v jakém pořadí jsou napsána. Pokud nedáme sousloví do uvozovek, chová se zmíněný dotaz jako při použití operátoru AND. 

Tedy: evropská AND unie AND dotace.

Čím menší je vzdálenost slov ve zprávě a čím častěji se hledaná slova ve zprávě vyskytují v porovnání s délkou zprávy, tím je zpráva relevantnější. Pro dosažení nejlepšího výsledku jsou proto hledané zprávy řazeny vždy automaticky podle relevance. Ve službě archiv máte možnost zvolit řazení individuální.

Pokud chcete vyhledávat sousloví tak, jak ho napíšete, uzavřete jej do uvozovek (např. „zelená louka“). Tímto způsobem se najdou pouze zprávy, kde jsou tato slova přímo vedle sebe v daném pořadí.

V dotazu na vyhledání nějakého řetězce v textu zprávy nebo ostatních položkách lze použít speciální operátory – na ně se podíváme v další kategorii.

Logické operátory (Boolean operators):

Upozornění: Logické operátory je nutné zadávat velkými písmeny (AND, OR, NOT), jinak budou vyhledávány jako součást textu.

Operátor „AND“

Zadáte-li dvě slova či sousloví a mezi ně uvedete operátor AND, budou vybrány ty zprávy, kde se zadaná slova vyskytují všechna zároveň.

 • Poznámka: Klíčová slova můžete vložit i odděleně (bez ručního vložení operátoru AND) – v takovém případě se takto zadaná klíčová slova automaticky operátorem AND oddělí. Příklad naleznete ve videu níže.

Příklad:

 • banka AND vklad | najde zprávy obsahující slovo banka a zároveň slovo vklad kdekoli v textu zprávy.

Místo operátoru AND lze také použít operátor + nebo vyhrazené znaky &&

Příklad:

 • banka +vklad / banka && vklad

Operátor „OR“

V případě, že mezi hledaná slova vložíte operátor OR, budou vybrány ty zprávy, které obsahují alespoň jedno z hledaných slov.

 • Poznámka: Místo operátoru OR je možné zdávat také vyhrazené znaky ||.

Příklad:

 • banka OR vklad | Takto zadaný dotaz najde zprávy obsahující slovo banka nebo slovo vklad kdekoli v textu zprávy. Neplatí zde podmínka, že budou vyhledána všechna slova současně, stačí jedno z nich.

Operátor „NEAR“ (~)

Tento operátor se používá pro určení podmínky vzdálenosti jednotlivých slov.

Příklad:

 • Pro vyhledávání slova Praha ve vzdálenosti maximálně 5 slov od slova Brno zadejte následující dotaz: „Praha Brno“~5

Vlnovku lze také použít pro vyhledávání slov, ve kterých je možné očekávat překlep.

Příklad:

 • zapomněl~ | Takto zadaný dotaz vyhledá oba případy: zapomněl i překlep zapoměl.

Operátor „NOT“

Určuje, že zpráva nemá obsahovat slovo či frázi, která za tímto operátorem následuje.

Příklad:

 • banka NOT vklad | najde zprávy obsahující slovo banka, které však zároveň neobsahují slovo vklad.

Použití více operátorů současně

Operátory je možné mezi sebou kombinovat a vnořovat pomocí závorek ().

Příklad:

 • (národní OR komerční) AND banka | najde zprávy obsahující slovo národní nebo komerční a zároveň slovo banka.

Při spojování více částí pomocí AND a OR je nutné pamatovat na to, že AND má vyšší prioritu než OR. Nejvyšší prioritu má operátor NOT.

Vyhrazené znaky

Vyhrazené znaky jsou:

 • + – && || () „~ *?

Pokud potřebujete některý z vyhrazených znaků vyhledat, dejte je do uvozovek.

Příklad:

 • „+“ | vyhledá znak + 
Obsah
telefon kresba

Jdeme na to!