Jak Vám můžeme pomoci?
Tisk

About KB Add-ons

Access Manager

Access Manager allows administrators, companies, and organizations to control and restrict access to their private Knowledge Base based on WordPress user accounts. Grant permission using roles and groups.
Learn More

Elegant Layouts

Elegant Layouts adds Grid and Sidebar Layouts. Use Grid Layout or Sidebar Layout for KB Main page or combine Basic, Tabs, Grid and Sidebar layouts in a variety ways.
Learn More

Multiple Knowledge Bases

Create Multiple Knowledge Bases, one for each product, service, topic or department. Each Knowledgebase has separate articles, URLs, KB Main Page and admin screens.
Learn More

Advanced Search

Enhance users‘ search experience and view search analytics, including popular searches and no results searches.
Learn More

Article Rating and Feedback

Let your readers rate the quality of your articles and submit insightful feedback. Utilize analytics on the most and least rated articles.
Learn More

Widgets

Add Knowledgebase Search, Most Recent Articles and other Widgets and Shortcodes to your articles, sidebars and pages.
Learn More

Links Editor for PDFs and More

Set Articles to links to PDFs, pages, posts and websites. On KB Main Page, choose icons for your articles.
Learn More

Obsah

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!