Pořádáme v Praze 42. kongres monitorovacích agentur FIBEP

Významné události asociace FIBEP se zúčastnili představitelé monitorovacích společností z více než 40 zemí světa. Tématem setkání bylo partnerství a důvěra mezi vlastníky autorsky chráněných dat (vydavatelé, vysílatelé, TVR, internetové servery…) a monitorovacími společnostmi.

V červenci společnosti NEWTON Media a Mediaresearch zakládají dceřinou společnost Admosphere, s.r.o. Společnost se zaměřuje výhradně na poskytování kompletního monitoringu inzerce v ČR (tisk, televize, rozhlas, internet, outdoor, instore, kina, OOH TV).

V říjnu vzniká společnost NEWTON Technologies, a.s., která se specializuje na systémy rozpoznávání hlasu. Společnost využívá a dále rozvíjí hlasové technologie na základě exkluzivní licenční smlouvy uzavřené s Technickou univerzitou v Liberci.

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!