TVR Alerts

TVR Alerts

Immediate notification of the occurrence of the monitored keyword from television and radio brodcast

Duty officer will alert you to the incidence of the monitored keyword in broadcasts. Within 10 minutes of hearing your preselected keywords on the air we shall supply your NewtonOne application with a three-minute recording of the relevant section of the said radio or TV broadcast. At the same time a message alerting on the occurrence of the monitored word shall be sent to your e-mail or cell phone. The recording shall come complete with the date and time of the intercept, identifying station, programme, topic and keyword. The recordings will stay in the application for seven days.

Order the service

Why use TVR Alerts?

 • you have instant outputs of anything they say about you on TV and radio
 • e-mail alert arrives within 10 minutes of your keyword heard on the air. A recording will at the same time appear in your application
 • a three-minute audio/video recording will set you immediately in the context
 • no need to play back the whole programme and painstakingly browse through its content

Monitored sources

 • national TV news and current affairs
 • national radio news and current affairs

Contact form

:
:
:
:
:
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele.
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let.
reCaptcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
building Gemini A
140 00 Prague 4, Czech Republic
ID No.: 28168356
International ID No.: CZ28168356

International Department:
00420 602 317 246
00420 225 540 111 - NEWTON Media
00420 225 540 101 - fax
sales@newtonmedia.eu

Contact for Editors:
00420 225 540 287
00420 737 208 541
editors@newtonmedia.cz

Contact us

Contact us

Facebook

 • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

  7/10/2017

LinkedIn

 • NEWTON Media is a dynamic, innovative media insights company situated in the heart of Europe...

  Prague 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.