Mediální obraz obecného referenda v českých médiích

Mediální obraz obecného referenda v českých médiích

Poslanci mají před sebou projednávání tří návrhů o celostátním referendu. I když je podpoří, a i když se otázka referend ve veřejnosti řeší nejvíc za posledních 20 let, šance na schválení je spíše teoretická. Spolu s projektem Demagog.cz jsme analyzovali, jak od roku 1996 a pak hlavně mezi lety 2013 až 2018 vypadá v Česku otázka celostátního referenda optikou médií.

Referendum v Česku jako téma

Česká ústava předpokládá, že by si lidé mohli rozhodovat v některých otázkách sami. Článek 2 odst. 2 konkrétně uvádí: “Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.” Pokud by poslanci a senátoři přijali příslušný zákon, část rozhodování by teda přešla přímo na občany.

Doposud se na celostátní úrovni konalo jediné referendum - a to konkrétně o vstupu do Evropské unie v roce 2003. V červnu roku 2003 se bezmála 4 a půl milionu občanů dostavilo k volebním urnám a hlasovalo drtivě většinově pro vstup země do EU. Rok 2003, kdy se referendum konalo, je rokem, kdy se v médiích tento pojem vyskytoval do té doby nejčastěji.

graf2.pngMediální archiv NEWTON Media. Celkový výskyt pojmu „referendum“ v mediálním archivu od roku 1996 do roku 2018.

Je to logické – zmínky se dotýkaly denního zpravodajství, komentářů, rozhovorů s politiky i různými experty a dalších mediálních útvarů. Častěji než ve zmíněném roce 2003 se do veřejného dostalo téma referenda (resp. zmínka o něm) dostalo až v roce 2014, kdy již na politické scéně působilo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury.

Je dobré si uvědomit, že od roku 2014 již působila v České republice řada nových mediálních (zejména internetových projektů) a počet zpráv, které se do databáze dostaly, se tedy zvětšil. V nejobecnějším pojetí lze počet příspěvků v mediálním prostoru (tj. tisku, televizi, rozhlasu i online prostředí) znázornit následujícím grafem:

graf1.pngGraf zachycuje medializaci obecného referenda v rozmezí let 2013 a 2018. Data: tisk, online, televize a rozhlas (mediální archiv NEWTON Media).

Výkyv na přelomu roku 2013 a 2014 způsobil mj. návrh zákona z dílny KSČM. Ten měl vyvolat referendum o zrušení zákona a majetkovém vyrovnání s církvemi. Sněmovnou neprošel. I tak se motiv referenda o církevních restitucích objevil na titulní straně stranických Haló novin do roku 2018 celkem 30krát.

Obecné referendum se o čtyři roky později stává politickým mainstreamem: podle deníku Právo by pro něj v této době hlasovalo 152 poslanců z celkem dvou set (Referendum může projít. I o Unii, 24. 10. 2017). Prudký pokles zájmu médií o obecné referendum, který se dostavil v létě roku 2018, lze patrně nejlépe vysvětlit tím, že v květnu toho roku vznikla stabilní vládní koalice ANO a ČSSD. To z obecného referenda činí ryze předvolební a povolební téma, které v každodenním politickém provozu rychle vadne, mediální optikou vyústí do ztracena.

Kdo o referendech píše

graf3.pngGraf seznamuje s médii, která se v rozmezí let 2013 a 2018 zajímala o celostátní referendum nejčastěji. Data: tisk, online, televize a rozhlas (mediální archiv NEWTON Media).

S odstupem nejčastěji psaly o obecném referendu parlamentnilisty.cz sloužící jako tribuna pro politickou publicistiku politiků a občanů. Žánrově podobnou platformou byla blogosféra na idnes.cz. Haló noviny spojovaly referendum zpravidla s otázkou církevních restitucí a vedle vystoupení z EU často neopomínala připomenout české členství v NATO.

Zájem mainstreamových titulů včetně kanálů ČT 1 a ČT 24 byl z velké části dán jejich zpravodajstvím o volbách a povolebním dění, kdy téma obecného referenda velmi rezonovalo v době Babišova vládnutí bez důvěry sněmovny, tzn. od prosince 2017 do května 2018.

infografika-referendum_Newton Media.jpg

Shrnutí

Častěji než v roce 2003 se do veřejného prostoru dostalo téma referenda až v roce 2014, kdy již na politické scéně působilo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury. K výkyvu na přelomu roku 2013 a 2014 přispěl také návrh zákona z dílny KSČM. Ten měl vyvolat referendum o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Pro SPD i KSČM je typické, že otázku referenda nastolují typicky v předvolební kampani a krátce po volbách. V každodenním politickém provozu jejich apel překvapivě rychle vadne. Jestliže pro SPD je referendum vlajkovou lodí politického programu vůbec, KSČM k němu přistupuje spíše jako k nástroji, který pomáhá zviditelňovat tradiční komunistickou agendu, konkrétně vztah k církvím nebo zpochybňování českého členství v NATO.

Je také dobré si uvědomit, že od roku 2014 již působila v České republice řada nových mediálních (zejména internetových) projektů a počet zpráv, které se do databáze dostaly, se tedy zvětšil. S přehledem nejčastěji je téma propíráno Parlamentními listy. Jde o 1107 tematických příspěvků mezi lety 2013-2018, přičemž ČT 24, druhá v pořadí, si jich připsala jen 364.

Poslanci mají na stole aktuálně tři návrhy zákona o celostátním referendu, konkrétně z dílny ČSSD, KSČM a SPD. Ani jeden z nich ovšem nemá příliš nadějí na přijetí. Senátní většina totiž již deklarovala, že s jejich přijetím má zásadní problém.

Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
CHCI BÝT KONTAKTOVÁN V SOUVISLOSTI S POŽADAVKEM VYPLNĚNÉHO KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři a výlučně pro účely kontaktování mé osoby v souvislosti s požadavkem tohoto kontaktního formuláře. Souhlas je udělen do doby vyřízení tohoto požadavku nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.
CHCI BÝT INFORMOVÁN O NOVINKÁCH, PRODUKTECH A SLUŽBÁCH PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.