Monitoring

Online monitoring internetu

Každou hodinu vám zašleme přehled nejnovějších internetových příspěvků o tématech, která vás zajímají.

Témata, která vás zajímají, jak o nich hodinu po hodině informují internetová média

Online monitoring internetu využije každý, kdo potřebuje mít neustálý přehled o medializaci konkrétních témat. Může se jednat například o produkt, službu, obchodní značku, ale i obecnější témata, jako jsou průmyslová odvětví, země a regiony, společenské fenomény apod. Zvolená témata pro vás budeme nonstop sledovat a čtyřikrát denně či každou hodinu vám zašleme e-mail s přehledem všech nových článků, které se od posledního reportu na internetu objevily. Nikdy vám tedy neuteče žádná aktualita a navíc odkazy na články zůstávají uloženy v aplikaci. Můžete se k nim tedy kdykoli vrátit a díky kategorizaci snadno dohledat konkrétní texty.

Objednat službu

Proč si objednat Online monitoring internetu NEWTON Media           

  • Získáte neustálý přehled o medializaci vámi sledovaných témat na internetu
  • Čtyřikrát denně či každou hodinu vás budeme informovat, co nového se o daném tématu na internetu objevilo
  • Odkazy na vyhledané zdroje zůstávají v aplikaci a můžete se k nim kdykoli vrátit

Aktuální informace pro správná rozhodnutí

V době, v níž dochází k dramatické akceleraci mediálního světa, je přístup k aktuálním informacím nezbytným předpokladem správného rozhodování. PR manažeři musejí vědět, co se právě teď píše o značce, kterou mají na starost. Vedoucí pracovníci soukromých firem i veřejných institucí musejí mít přehled o každé nové události v oboru. Ti, kdo mají aktuálnější informace, se mohou lépe rozhodovat a získávají konkurenční výhodu. Online monitoring internetu je nástrojem, který vám pomůže tento informační náskok získat.

Monitorovaná média

  • internet


Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele.
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.