Monitoring

Monitoring a reporty pro Evropskou komisi

Monitoring a reporty pro Evropskou komisi
Společnost NEWTON Media je významným poskytovatelem monitoringu regionálních médií pro Evropskou komisi

„Reporty od společnosti NEWTON Media jsou pro nás velmi cenným nástrojem, který využíváme každý den. Usnadňují nám práci a zvyšují její produktivitu, ale hlavně svým zpracováním obsahují skutečnou přidanou hodnotu.”

Michaela Jelínková, tisková mluvčí zastoupení Evropské komise v České republice

V roce 2011 společnost NEWTON Media přijala nabídku jednoho ze členů sdružení FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d’Extraits de Presse) stát se součástí projektu komplexního mediálního monitoringu pro Evropskou komisi.

Po svém vítězství ve výběrovém řízení se stala subdodavatelem Evropské komise zodpovědným za monitorování relevantních mediálních zdrojů v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku a ve Slovinsku.

Insight a hodnocení ve špičkové kvalitě

Tým analytiků NEWTON Media poskytuje během posledních čtyř let Evropské komisi dva mediální reporty denně. Denní přehled tisku analyzuje a shrnuje nejdůležitější zprávy v daném dni a regionu, zatímco denní souhrn zpráv poskytuje přehled mediálního pokrytí ve vztahu ke konkrétním tématům.

Tyto reporty umožňují Evropské komisi získat rychlý a vyvážený pohled na hodnotové vyznění či veřejné mínění, týkající se určité události nebo tématu v regionu střední a východní Evropy.

Na žádost Evropské komise jsou reporty navrženy tak, aby enormní množství denních zpráv o Evropské komisi pouze neshrnovaly, ale aby o mediální prezentaci klíčových témat předkládaly co nejpřesnější obraz.

NEWTON Media eviduje 48 oblastí z agendy Evropské komise, mezi která patří:

 • institucionální, rozpočtové a administrativní záležitosti; 
 • vnější záležitosti (obchod, zahraniční vztahy EU, jednání o rozšíření EU);
 • justice, svoboda a bezpečnost; 
 • ekonomické a finanční záležitosti (daně a vnitřní trhy);
 • strukturální politika (regionální politika, energetika a zemědělství);
 • zaměstnanost a sociální politika;
 • bezpečnost potravin a vzdělávání.

Vícejazyčný tým NEWTON Media analyzuje zásadní komentáře, rozhovory a editorialy, které formují pohled na otázku evropské spolupráce. Následně pak české, slovenské, slovinské, chorvatské a maďarské příspěvky předkládá Evropské komisi ve formě souhrnných reportů v anglickém jazyce.

Přehledy dodáváme každý pracovní den do šesté hodiny ranní. Kromě těchto reportů poskytuje NEWTON Media svým klientům zákaznický servis již od čtyř hodin ráno.

Chcete-li se dozvědět více o spolupráci NEWTON Media s Evropskou komisí nebo vás zajímá, jakým způsobem bychom vám mohli být prospěšní, neváhejte nás kontaktovat.Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele.
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

  10. 7. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.