Analýzy

Mediální audit

Získáte přehled o účinnosti vaší externí komunikace díky komplexnímu zhodnocení zkušenými mediálními analytiky.

Získejte zpětnou vazbu ke kvalitě vaší externí komunikace

Mediální audit je nástrojem, který vám umožní dozvědět se o silných a slabých stránkách vaší externí komunikace přímo od těch, kteří s jejími výstupy pravidelně pracují. Jejich připomínky vám pomohou lépe nasměrovat tok informací od vás k zástupcům médií a veřejnosti.

Chcete se dozvědět:

 • Jak vnímají zástupci médií či mediální experti vaši společnost, značku či produkt?
 • Nakolik jsou pro média vaše komunikační výstupy užitečné a přínosné?
 • Proč se některé vaše komunikační kampaně v médiích odrážejí více a jiné méně?
 • Se kterými výstupy vaší externí komunikace (tiskovými zprávami, tiskovými konferencemi, press tripy apod.) novináři pracují nejraději a o které naopak spíše nestojí?
 • Jak si v očích novinářů stojí vaše externí komunikace v porovnání s konkurencí?

Pak využijte službu mediální audit od společnosti NEWTON Media.

Objednat službu

Přestože jste se zástupci médií téměř v každodenním kontaktu, může pro vás být těžké získat od nich otevřenou a kritickou zpětnou vazbu, nakolik jim spolupráce s vámi vyhovuje. Zkušení výzkumníci a analytici společnosti NEWTON Media vám pomohou. Na základě vašeho zadání provedou hloubkové rozhovory s vámi vytipovanými novináři a experty a jejich detailní vyhodnocení.

Služba mediální audit zahrnuje:

 • Oslovení cílové skupiny respondentů na základě detailní specifikace klienta
 • Provedení individuálních či skupinových hloubkových rozhovorů dle požadavků klienta, jejich nahrávku a doslovný přepis
 • Kvalitativní analýzu rozhovoru s důrazem na požadované informace
 • Analytické výstupy ve formě podrobné analytické zprávy, či prezentace hlavních zjištění, poskytnutí anonymizovaných přepisů rozhovorů
 • Osobní konzultaci s analytikem nad závěry analýzy
 • Možnost porovnání výsledků mediálního auditu s výsledky klasické mediální analýzy


Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
CHCI BÝT KONTAKTOVÁN V SOUVISLOSTI S POŽADAVKEM VYPLNĚNÉHO KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři a výlučně pro účely kontaktování mé osoby v souvislosti s požadavkem tohoto kontaktního formuláře. Souhlas je udělen do doby vyřízení tohoto požadavku nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.
CHCI BÝT INFORMOVÁN O NOVINKÁCH, PRODUKTECH A SLUŽBÁCH PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

  10. 7. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.