Analýzy

Mediální audit

Získáte přehled o účinnosti vaší externí komunikace díky komplexnímu zhodnocení zkušenými mediálními analytiky.

Získejte zpětnou vazbu ke kvalitě vaší externí komunikace

Mediální audit je nástrojem, který vám umožní dozvědět se o silných a slabých stránkách vaší externí komunikace přímo od těch, kteří s jejími výstupy pravidelně pracují. Jejich připomínky vám pomohou lépe nasměrovat tok informací od vás k zástupcům médií a veřejnosti.

Chcete se dozvědět:

 • Jak vnímají zástupci médií či mediální experti vaši společnost, značku či produkt?
 • Nakolik jsou pro média vaše komunikační výstupy užitečné a přínosné?
 • Proč se některé vaše komunikační kampaně v médiích odrážejí více a jiné méně?
 • Se kterými výstupy vaší externí komunikace (tiskovými zprávami, tiskovými konferencemi, press tripy apod.) novináři pracují nejraději a o které naopak spíše nestojí?
 • Jak si v očích novinářů stojí vaše externí komunikace v porovnání s konkurencí?

Pak využijte službu mediální audit od společnosti NEWTON Media.

Objednat službu

Přestože jste se zástupci médií téměř v každodenním kontaktu, může pro vás být těžké získat od nich otevřenou a kritickou zpětnou vazbu, nakolik jim spolupráce s vámi vyhovuje. Zkušení výzkumníci a analytici společnosti NEWTON Media vám pomohou. Na základě vašeho zadání provedou hloubkové rozhovory s vámi vytipovanými novináři a experty a jejich detailní vyhodnocení.

Služba mediální audit zahrnuje:

 • Oslovení cílové skupiny respondentů na základě detailní specifikace klienta
 • Provedení individuálních či skupinových hloubkových rozhovorů dle požadavků klienta, jejich nahrávku a doslovný přepis
 • Kvalitativní analýzu rozhovoru s důrazem na požadované informace
 • Analytické výstupy ve formě podrobné analytické zprávy, či prezentace hlavních zjištění, poskytnutí anonymizovaných přepisů rozhovorů
 • Osobní konzultaci s analytikem nad závěry analýzy
 • Možnost porovnání výsledků mediálního auditu s výsledky klasické mediální analýzy


Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele.
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

  10. 7. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.