Analýzy

Mediální analýza

Získáte přehled o míře, formách a obsahu medializace své značky, produktů i aktérů, kteří spoluvytvářejí názorové prostředí celého vašeho oboru.

Zmapujte svůj „mediální terén“ s analytickým týmem NEWTON Media

Monitoring médií vám poskytne velké množství dat. Co ale tyto informace vypovídají o vaší společnosti, vašich komunikačních aktivitách, o činnosti konkurence a trendech v odvětví, ve kterém působíte? Teprve fundovaná analýza mediálních dat vám přinese odpovědi na tyto a mnohé další otázky, které si v souvislosti s médii a komunikací kladete. Analytický tým NEWTON Media s využitím moderních analytických postupů odhalí skryté souvislosti mezi jednotlivými medializovanými skutečnostmi, pomocí přehledných grafů vám ukáže významné trendy a v komentářích vás upozorní na zajímavé příležitosti či případná rizika, která lze z analyzovaných dat vyčíst. Takto získané poznatky budou mít vysokou hodnotu pro rozvoj vašeho podnikání, stanou se důležitou konkurenční výhodou pro vaši firmu, případně pomohou lépe naplňovat poslání vaší instituce či organizace.

Objednat službu

Výhody Mediální analýzy od NEWTON Media

  • Individuální přístup a časová flexibilita plně přizpůsobená potřebám klienta
  • Volitelná periodicita služby od jednorázového výstupu po pravidelné reporty na měsíční, kvartální, pololetní či roční bázi
  • Precizní zpracování výstupu zkušeným analytickým týmem s využitím moderních analytických nástrojů
  • Špičková kvalita dle přísných standardů mezinárodního profesionálního sdružení AMEC, jehož je společnost NEWTON Media členem

Otázky, na které vám pomůže odpovědět mediální analýza NEWTON Media

Abyste si lépe představili, na jaké otázky vám mediální analýza pomůže odpovědět, připravili jsme pro vás přehled dotazů, které nejčastěji řeší naši klienti.

Mediální obraz firmy a konkurence

Jaký je mediální obraz vaší společnosti? Jaký prostor v médiích vaše značka dostává? S jakým hodnocením se nejčastěji setkává? A jak si ve všech těchto ohledech vede konkurence?

Medializace klíčových témat

Jaká jsou klíčová témata vašeho oboru a jak se vyvíjejí v čase? Jak se vyvíjí téma, které je pro vás důležité? Třeba téma, které pro vaši firmu představuje riziko či naopak příležitost? Která témata pokryta vámi či konkurenty vůbec nejsou? Jaký je postoj klíčových aktérů, politiků, odborníků, regulačních orgánů, veřejnosti k vámi sledovaným tématům? Převažuje mezi nimi shoda nebo rozpory?

Dopady komunikačních aktivit společnosti na utváření mediálního prostoru

Jaká je mediální stopa vašich komunikačních a PR aktivit či konkrétní reklamní kampaně? Jak a která média reagovala a která vaše sdělení ignorovala?

Medializace podnikatelského segmentu

Jak se vyvíjí specifický segment trhu, v němž podnikáte? Jaká je škála názorů na sledovaný segment, výrobek, značku? Lze za sledované období vysledovat nějaké tržně významné trendy? A jaké?

Komunikační aktivity opinion leaderů

Kdo ovlivňuje veřejné mínění? Co řekl či napsal, jak často se vyjadřoval a jakou měl jeho názor podporu u ostatních?

Vývoj tématu v médiích a na sociálních sítích

„Přelévá se“ téma vašeho zájmu mezi médii a sociálními sítěmi? Prochází jimi současně? A s jakými odlišnostmi?Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele.
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.