Analýzy

Mediální analýza

Získáte přehled o míře, formách a obsahu medializace své značky, produktů i aktérů, kteří spoluvytvářejí názorové prostředí celého vašeho oboru.

Zmapujte svůj „mediální terén“ s analytickým týmem NEWTON Media

Monitoring médií vám poskytne velké množství dat. Co ale tyto informace vypovídají o vaší společnosti, vašich komunikačních aktivitách, o činnosti konkurence a trendech v odvětví, ve kterém působíte? Teprve fundovaná analýza mediálních dat vám přinese odpovědi na tyto a mnohé další otázky, které si v souvislosti s médii a komunikací kladete. Analytický tým NEWTON Media s využitím moderních analytických postupů odhalí skryté souvislosti mezi jednotlivými medializovanými skutečnostmi, pomocí přehledných grafů vám ukáže významné trendy a v komentářích vás upozorní na zajímavé příležitosti či případná rizika, která lze z analyzovaných dat vyčíst. Takto získané poznatky budou mít vysokou hodnotu pro rozvoj vašeho podnikání, stanou se důležitou konkurenční výhodou pro vaši firmu, případně pomohou lépe naplňovat poslání vaší instituce či organizace.

Objednat službu

Výhody Mediální analýzy od NEWTON Media

  • Individuální přístup a časová flexibilita plně přizpůsobená potřebám klienta
  • Volitelná periodicita služby od jednorázového výstupu po pravidelné reporty na měsíční, kvartální, pololetní či roční bázi
  • Precizní zpracování výstupu zkušeným analytickým týmem s využitím moderních analytických nástrojů
  • Špičková kvalita dle přísných standardů mezinárodního profesionálního sdružení AMEC, jehož je společnost NEWTON Media členem

Otázky, na které vám pomůže odpovědět mediální analýza NEWTON Media

Abyste si lépe představili, na jaké otázky vám mediální analýza pomůže odpovědět, připravili jsme pro vás přehled dotazů, které nejčastěji řeší naši klienti.

Mediální obraz firmy a konkurence

Jaký je mediální obraz vaší společnosti? Jaký prostor v médiích vaše značka dostává? S jakým hodnocením se nejčastěji setkává? A jak si ve všech těchto ohledech vede konkurence?

Medializace klíčových témat

Jaká jsou klíčová témata vašeho oboru a jak se vyvíjejí v čase? Jak se vyvíjí téma, které je pro vás důležité? Třeba téma, které pro vaši firmu představuje riziko či naopak příležitost? Která témata pokryta vámi či konkurenty vůbec nejsou? Jaký je postoj klíčových aktérů, politiků, odborníků, regulačních orgánů, veřejnosti k vámi sledovaným tématům? Převažuje mezi nimi shoda nebo rozpory?

Dopady komunikačních aktivit společnosti na utváření mediálního prostoru

Jaká je mediální stopa vašich komunikačních a PR aktivit či konkrétní reklamní kampaně? Jak a která média reagovala a která vaše sdělení ignorovala?

Medializace podnikatelského segmentu

Jak se vyvíjí specifický segment trhu, v němž podnikáte? Jaká je škála názorů na sledovaný segment, výrobek, značku? Lze za sledované období vysledovat nějaké tržně významné trendy? A jaké?

Komunikační aktivity opinion leaderů

Kdo ovlivňuje veřejné mínění? Co řekl či napsal, jak často se vyjadřoval a jakou měl jeho názor podporu u ostatních?

Vývoj tématu v médiích a na sociálních sítích

„Přelévá se“ téma vašeho zájmu mezi médii a sociálními sítěmi? Prochází jimi současně? A s jakými odlišnostmi?Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
CHCI BÝT KONTAKTOVÁN V SOUVISLOSTI S POŽADAVKEM VYPLNĚNÉHO KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři a výlučně pro účely kontaktování mé osoby v souvislosti s požadavkem tohoto kontaktního formuláře. Souhlas je udělen do doby vyřízení tohoto požadavku nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.
CHCI BÝT INFORMOVÁN O NOVINKÁCH, PRODUKTECH A SLUŽBÁCH PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.