Analýzy

Analýza sociálních médií

Získáte přehled o tom, jak se o vaší značce, produktech, konkurentech či klíčových tématech vašeho byznysu či oboru diskutuje na sociálních sítích, blozích a diskuzních fórech.

Zjistěte, jak si na sociálních sítích vede vaše značka, produkt či konkurence

Ať už na sociálních sítích sami komunikujete, nebo se vaše mediální aktivity ubírají jiným směrem, analýza sociálních médií pro vás v obou případech bude zdrojem cenných poznatků. Získáte přehled o názorech, postojích a emocích lidí ve vztahu k vaší značce, jak se projevují v každodenní mezilidské komunikaci. O vaší společnosti, produktech, službách či zkušenostech klientů se totiž na sítích může diskutovat, i když sami žádný účet nevlastníte. Navíc někdo z vašich konkurentů dost možná intenzívně využívá social media marketing - a bude pro vás být užitečné vědět, s jakými výsledky. A pokud naopak na sociálních sítích aktivně komunikujete, o to významnější pro vás budou poznatky o efektivitě vašich kampaní a mediálních kroků. Sociální sítě jsou vyhodnocovány profesionálními analytiky z našeho týmu, jejichž výstupy přinesou odpovědi na řadu otázek, jež si kladete.

Objednat službu

Výhody Analýzy sociálních sítí od NEWTON Media

 • Individuální přístup a časová flexibilita plně přizpůsobená potřebám klienta
 • Precizní zpracování výstupu zkušeným analytickým týmem s využitím moderních analytických postupů
 • Špičková kvalita dle přísných standardů mezinárodního profesionálního sdružení AMEC, jehož je společnost NEWTON Media členem

Otázky, na které vám pomůže odpovědět Analýza sociálních sítí NEWTON Media

Sociální sítě vyjadřují a současně ovlivňují názory jak vašich zákazníků, tak médií. Spoluvytvářejí veřejný i mediální obraz a posouvají sledovaná témata zcela novými a často těžko předvídatelnými směry. Jejich analýza může vrhnout nové světlo na výsledky mediální analýzy, nabídnout nečekané souvislosti, odhalit nové trendy, příležitosti, rizika. Pomůže vám zodpovědět například otázky z těchto tematických okruhů:

Úspěšnost komunikace na sociálních sítích

Na kterých sociálních sítích a jak efektivně komunikujete? Na jaký zveřejněný obsah reagují fanoušci?

Vztah uživatelů ke značce, produktům, službám

Jakou odezvu mezi spotřebiteli má váš výrobek, značka, prodejna či vaše kampaň? Nový reklamní spot? Co se jim líbí a co jim vadí? Jaké zkušenosti si vzájemně sdílejí?

Komunikace konkurenčních společností

Jak si vedou na sociálních sítích vaši konkurenti? Jaký ohlas získávají jejich výrobky a služby? Jak jste na to při vzájemném srovnání?

Klíčová témata na sociálních sítích

Jak se vyvíjí téma podstatné pro vaše podnikání? Třeba téma, které pro vaši firmu představuje riziko či naopak příležitost? Kde, jak často a v jakých souvislostech je zmiňována vaše firma, značka a vámi sledované téma?

Role influencerů

Kdo jsou nejaktivnější a nejvlivnější diskutéři? Kdo jsou zastánci či odpůrci Převažuje mezi nimi shoda nebo rozpory?

Vývoj tématu na sociálních sítích a v médiích

„Přelévá se“ téma vašeho zájmu mezi médii a sociálními sítěmi? Prochází jimi současně? A s jakými odlišnostmi?

Monitorované zdroje

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Instagram
 • YouTube
 • diskusní fóra
 • blogy
 • komentáře pod články
 • uživatelské recenze


Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele.
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

  10. 7. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.