Analýzy

Analýzy

Pomůžeme vám do hloubky porozumět mediálním datům

Informace, získané sběrem dat, nabývají na hodnotě až tehdy, když pochopíte, co vlastně znamenají. Vytěžit ze surových dat poznatky, se kterými lze dál pracovat - to je úkol pro analýzu. Tým analytiků NEWTON Media s využitím nejmodernějších postupů pro vás zpracuje mediální data do podoby analytické zprávy obohacené přehlednými tabulkami, grafy a vysvětlujícími komentáři. Díky tomu v mediální realitě snadno rozpoznáte zajímavé trendy, rizika i příležitosti. V současné době poskytujeme dva základní typy analýz. Analýzu médií a stále oblíbenější analýzu sociálních sítí.

Produkty

 • Mediální analýza

  Získáte přehled o míře, formách a obsahu medializace své značky, produktů i aktérů, kteří spoluvytvářejí názorové prostředí celého vašeho oboru…

 • Mediální audit

  Získáte přehled o účinnosti vaší externí komunikace díky komplexnímu zhodnocení zkušenými mediálními analytiky…

 • Analýza sociálních médií

  Získáte přehled o tom, jak se o vaší značce, produktech, konkurentech či klíčových tématech vašeho byznysu či oboru diskutuje na sociálních sítích, blozích a diskuzních fórech…

Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele.
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let.
Captcha:

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

  10. 7. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.