Výroční zprávy

Společenská odpovědnost

Společensky odpovědné podnikání je integrální součástí naší firemní strategie

Ve společnosti NEWTON Media vnímáme společenskou odpovědnost mnohem šířeji, než u nás bývá ve spojení se zkratkou CSR obvyklé. Mezi faktory, které ovlivňují dlouhodobou úspěšnost a konkurenceschopnost byznysu, totiž patří i způsob, jakým firma uskutečňuje své podnikatelské aktivity. Etické a ekologicky i sociálně udržitelné podnikání tvoří součást strategické konkurenceschopnosti řady firem a vysokou měrou se podílí na vnímání a reputaci značky.

V NEWTON Media jsme si těchto souvislostí vědomi. A protože naším hlavním cílem je poskytovat klientům moderní a kvalitní služby zvyšující jejich konkurenceschopnost, představují východiska společensky odpovědného a udržitelného podnikání důležitou součást našeho přístupu. Tento aspekt služeb NEWTON Media tvoří nezanedbatelnou část přidané hodnoty, kterou klientům nabízíme.

Tytéž principy samozřejmě uplatňujeme i sami v naší firemní praxi. Odpovědnost je přirozenou součástí naší každodenní práce - při jednání s klienty, při kontaktu s dalšími stakeholdery, při komunikaci s komunitami či spolupráci s kolegy doma i v zahraničí. Všechny firemní procesy řídíme tak, aby celkový dlouhodobý dopad našeho podnikání na společnost byl pozitivní. Odpovědně také nakládáme s vašimi osobními údaji. Podrobnosti o jejich ochraně si můžete přečíst zde.

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.