Profil společnosti

O společnosti NEWTON Media

Měníme informace ve vaši konkurenční výhodu

Naše společnost NEWTON Media, a. s., je lídrem v oboru mediálních analýz a monitoringu médií ve střední Evropě. Máme za sebou více než dvacetiletou historii, kontinuální růst, postupné rozšiřování působnosti na slovenský, polský a balkánský trh, investice do vývoje nových produktů a služeb. Ale hlavně neměnnou firemní filozofii založenou na přesvědčení, že správná rozhodnutí opírající se o kvalitní informace představují zásadní konkurenční výhodu současného globalizovaného světa.

Reálná přidaná hodnota produktů a služeb NEWTON Media

Z této premisy vychází komplexita našeho produktového portfolia, které jako celek tvoří logický řetězec vzájemně na sebe navazujících služeb. Nabídka služeb NEWTON Media je orientována podle osy: monitoring analýzaarchiv. Zákazníkům zprostředkováváme přístup k informacím z mediálního světa, pomáháme jim pochopit jejich smysl, radíme jim, jaké kroky by na jejich základě měli podniknout, a poskytujeme jim podporu při jejich realizaci. Takto komplexně pojatá nabídka služeb je na našem trhu v mnoha ohledech výjimečná a představuje vysokou přidanou hodnotu pro naše zákazníky.

Pomáháme naplňovat cíle zákazníků z komerční, veřejné i neziskové sféry

Disponujeme nejbohatším archivem zpráv v plném znění až do roku 1996, náš software pro monitoring médií je nejrozšířenějším nástrojem tohoto druhu v ČR. Od první poloviny devadesátých let, kdy společnost patřila k průkopníkům digitalizace mediálních dat, do dnešní doby usilujeme o to, aby naše produkty a služby vycházely vstříc aktuálním potřebám zákazníků a využívaly v plné míře možností soudobých technologií. Proto dnes nabízíme například také monitoring internetu a sociálních sítí, mediální analytiku a poradenství. Vedle unikátní databáze zpráv, článků, inzerce či televizních pořadů poskytujeme také řadu inovativních nástrojů a tým specialistů, kteří pomáhají zákazníkům data zpracovat, interpretovat a využít při tvorbě účinných strategií.

Našim službám zaručuje skutečně široký mezinárodní rozměr členství v profesních asociacích FIBEP a AMEC. Svými službami, aktivitami a inovacemi podporujeme konkurenceschopnost našich klientů z komerční sféry, pomáháme zkvalitňovat služby veřejných institucí a konečně vytváříme podmínky k naplnění poslání zákazníků z neziskového sektoru.

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.