Historie společnosti

Historie společnosti

Nejvýznamnější události v historii společnosti NEWTON Media

2017
NEWTON Media na začátku roku rozšiřuje své produktové portfolio o unikátní službu TVR Alerts a jako první v ČR nabízí toto řešení klientům. Služba TVR Alerts, která je součástí nové online aplikace NewtonOne, nepřetržitě sleduje televizní a rozhlasové vysílání a po rozpoznání sledovaného slova vytváří z vysílání tříminutovou nahrávku, kterou okamžitě odesílá spolu s upozorněním na uživatelův mobilní telefon nebo e-mail.

V květnu zopakovala společnost NEWTON Media své vítězství z předchozího roku dalším úspěchem v prestižní mezinárodní soutěži AMEC Awards 2017 pořádané asociací pro měření a vyhodnocování komunikace. Získala dvě ocenění: první místo za nejlepší analýzu v kategorii Best measurement of a business to business campaign a třetí místo za nejlepší analýzu v kategorii Best use of integrated communication measurement/research.

Aktivity skupiny NEWTON Media v zemích jihovýchodní Evropy se sjednocují pod společný brand. V červnu balkánská skupina MCA Group mění název na NEWTON Media SEE.

NEWTON Media se v září zapojuje do série mezinárodních workshopů AMEC Measurement Month, když pořádá v Praze přednášku na téma efektivního vyhodnocení komunikace. Přednášejícím je Philip Lynch, generální ředitel londýnské pobočky NEWTON Insight a odborník s dlouholetými zkušenostmi v oboru media intelligence.

2016
NEWTON Media získává tendr European Chemicals Agency (ECHA) na poskytování mediálního monitoringu a mediálních analýz. V konsorciu se společností Socialbakers se stává jedním z poskytovatelů analýz Generálnímu ředitelství Evropské komise pro komunikaci. V soutěži AMEC Awards 2016 NEWTON Media vítězí v kategorii Best Measurement of a Business to Business Campaign za analýzu pro Českou národní banku. V lednu se stává novou CEO NEWTON Media Česká republika Věra Lhotská a v září nastupuje na pozici CEO NEWTON Media group zakladatel společnosti a předseda představenstva Petr Herian.

2015
U příležitosti 20 let existence společnost NEWTON Media pořádá NEWTON Summit o současnosti a budoucnosti médií v Česku i globálně. Na podzim skupina NEWTON Media implementuje moderní technologii ElasticSearch pro rychlejší a jednodušší vyhledání přesných a relevantních informací v největší mediální databázi ve střední Evropě.

2014
Rok 2014 je pro NEWTON Media rokem významných změn. Dochází k obměně vedení a na pozici CEO přichází Petra Mašínová. Společnost se stává členem profesní asociace AMEC a provádí dvě velké zahraniční akvizice. Jednak kupuje divizi monitoringu médií společnosti SITA, Slovenská tlačová agentúra a.s.. Od společnosti Pristop Skupina d.o.o. dále odkupuje kontrolní podíl (51,4939%) ve společnosti MCA Grupa d.o.o. (nyní NEWTON Media SEE), lídra trhu monitoringu a analýz médií v jihovýchodní Evropě.

2013
Na trh přicházejí inovace, které společnost cizelovala v předchozím období. Monitoring médií, stěžejní produkt NEWTON Media, se dočkal nové internetové aplikace, došlo k posílení kapacit v oblasti monitoringu sociálních sítí, rozšířila se nabídka edukativních služeb. A v neposlední řadě vznikl nový web Mediainfo.cz jako platforma pro publikování mediálních analýz, komentářů a dalšího tematického obsahu.

2012
Dochází ke změně v akcionářské struktuře NEWTON Media. 95% akcií vlastní od tohoto roku zakladatel společnosti Petr Herian, zbývajících 5 % Petr Pazour. NEWTON Media dále intenzivně pracuje na inovaci svých technik a technologií a posílení flexibility společnosti.

2011
V říjnu společnost NEWTON Media kupuje od švédské skupiny Bisnode AB 100% podíl společnosti Anopress IT, a.s. Akvizice společnosti Anopress IT představuje významný impuls pro další rozvoj skupiny NEWTON Media, která tak dále posiluje svou pozici na středoevropském trhu monitoringu médií a mediálních analýz.

2010
V dubnu 2010 představuje společnost NEWTON Media svým klientům novinku - Monitoring inzerce a reklamy, který v internetovém prostředí vyhledává inzertní články na vybraná témata.

V červnu uzavírá společnost nově smluvní partnerství s prestižní zahraniční agenturou REUTERS. Svým klientům tak nabízí další zdroj informací, který jim zajistí aktuální, unikátní a důvěryhodné zprávy z celého světa. Servis agentury REUTERS oceňují zejména velké bankovní domy, finanční instituce, firmy se zahraniční účastí, PR agentury.

V září přichází společnost s vysoce aktuálním produktem - Monitoringem sociálních sítí. Tento nástroj poskytuje zákazníkům informace o tom, jak je v rámci sociálních sítí prezentována a diskutována jejich osoba, firma, konkurenční značky i marketingové kampaně. Při spuštění je předmětem monitoringu Facebook a Twitter v českém, slovenském a polském jazyce. V dalších letech přibývají i další sociální sítě, jako Google Plus, LinkedIn či YouTube.

2009
V září 2009 NEWTON Media reaguje na expanzi internetových zpravodajských serverů a začíná poskytovat službu monitorující česká i zahraniční internetová zpravodajská média pod názvem NEWTON News.

2008
Společnost NEWTON Media pořádá v Praze 42. kongres monitorovacích agentur FIBEP. Významné události se zúčastnili představitelé monitorovacích společností z více než 40 zemí světa. Tématem setkání bylo partnerství a důvěra mezi vlastníky autorsky chráněných dat (vydavatelé, vysílatelé, TVR, internetové servery…) a monitorovacími společnostmi.

V červenci společnosti NEWTON Media, a.s., a Mediaresearch, a.s., zakládají dceřinou společnost Admosphere, s.r.o. Společnost se zaměřuje výhradně na poskytování kompletního monitoringu inzerce v ČR (tisk, televize, rozhlas, internet, outdoor, instore, kina, OOH TV).

V říjnu vzniká společnost NEWTON Technologies, a.s., která se specializuje na systémy rozpoznávání hlasu. Společnost využívá a dále rozvíjí hlasové technologie na základě exkluzivní licenční smlouvy uzavřené s Technickou univerzitou v Liberci.

2007
V roce 2007 probíhá fúze společností NEWTON I.T. a NEWTON Media, a.s. Obě firmy zanikají a vzniká nástupnická společnost NEWTON Media, a.s. V rámci rebrandingu představuje NEWTON Media, a.s., nejen novou korporátní identitu, ale také řadu inovovaných služeb.

2006
Dochází ke změně majetkové struktury společnosti. NEWTON I.T. se stává samostatným subjektem již bez majetkové příslušnosti k ČTK.

2005
Na trh přichází mediální archiv nové generace s názvem "MediaSearch", který potvrzuje technologickou vyspělost firmy.

2004
Otevřením pobočky v Polsku společnost posiluje své vedoucí postavení v oblasti monitoringu médií a mediálních analýz na středoevropském trhu.

2003
Společnost NEWTON I.T. se stává členem oborové organizace FIBEP (Fédération Internationale des Bureaux d`Extraits de Presse), která sdružuje přes osmdesát nejvýznamnějších společností zabývajících se monitoringem médií z celého světa.

2002
Tým specialistů společnosti vyvíjí originální metodiku pro mediální analýzy.

2001
NEWTON I.T. otevírá pobočku na Slovensku.

2000
Jako jedna z prvních společností na světě uvádí NEWTON I.T. do provozu vlastní webovou platformu pro monitoring médií a práci s monitorovanými daty.

1999
Společnost spouští monitoring zpravodajství internetových serverů.

1998
NEWTON I.T. se s největším archivem elektronicky zpracovaných informací stává lídrem českého trhu v oblasti monitoringu médií.

1997
Do NEWTON I.T. majetkově vstupuje společnost ČTK a stává se strategickým obchodním partnerem. Spojení informačních zdrojů obou společností umožňuje klientům pracovat v interně vyvinutém jednotném uživatelském prostředí s plnými texty většiny domácích tištěných nebo elektronicky vydávaných periodik, vybraných zahraničních periodik, přepisů zpravodajských a publicistických pořadů rozhlasových a televizních stanic a se zpravodajstvím tiskové agentury.

1996
NEWTON I.T. uvádí do provozu elektronický archiv článků v plném znění vytvořený ve spolupráci s redakcemi novin a časopisů. Zároveň vzniká databáze přepisů zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů televize a rozhlasu.

1995
Z firmy NEWTON Financial Management group se jako dceřiná společnost vyděluje samostatný subjekt s názvem NEWTON I.T. Tato společnost se nyní zaměřuje výhradně na shromažďování, zpracování, ukládání, vyhledávání a distribuci informací z médií v elektronické i tištěné podobě.

1994
V roce 1994 vzniká společnost NEWTON Financial Management group s cílem nabízet nové služby pro efektivní řízení portfolií podniků. Jedním z pilířů, na kterém se zakladatelé společnosti rozhodli budovat hodnotu svých služeb, bylo robustní informační zázemí. V rámci firmy vzniklo specializované oddělení pro shromažďování, třídění a analýzu relevantních informací získávaných ze všech dostupných zdrojů. Unikátní elektronický archiv informačních zdrojů i tým odborníků, který se zpracováním dat zabýval, v následujících letech rostl a dále se rozvíjel.

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.