Český rozhlas ulovil neplatiče!

Český rozhlas ulovil neplatiče!
15. 8. 2013
Martin Maruniak

Veřejnoprávnímu rozhlasu se v I. pololetí 2013 podařilo navýšit příjmy z výběru rozhlasového poplatku na částku 1.039,5 mil. Kč. Ve srovnání s I. pololetím 2012 to představuje nárůst o 40,9 mil. Kč.

Foto: Nový vizuál ČRo, Zdroj: Český rozhlas

Zdá se, že výběr rozhlasového poplatku se Českému rozhlasu zatím daří. Dle oficiální tiskové zprávy se této veřejnoprávní instituci jen v I. pololetí 2013 podařilo navýšit příjmy z výběru rozhlasového poplatku na částku 1.039,5 mil. Kč, což ve srovnání s I. pololetím předchozího roku představuje nárůst o 40,9 mil. Kč, resp. o 4,1 %. Pro Český rozhlas tyto poplatky představují hlavní zdroj financování jeho vysílání. „Dobrých výsledků ve výběru rozhlasového poplatku se daří dosahovat především díky plošným oslovovacím akcím, zaměřeným na potenciální poplatníky zejména v kategorii domácností a novému individuálnímu řešení výběru poplatku od významných poplatníků z řad právnických osob a fyzických podnikajících osob“, prohlásil v této souvislosti Ing. Ladislav Musil, náměstek GŘ pro správu a provoz.

Rozhlasové poplatky dnes platí tři miliony fyzických osob. Platí jeden poplatek za domácnost bez ohledu na to, kolik přijímačů vlastní. Od roku 2006 činí 45 korun měsíčně; o jeho zvýšení se neuvažuje. V minulosti některé domácnosti přestaly rozhlasový poplatek platit s tím, že už nevlastní rádio, ale třeba jen televizi. Jenže rozhlasovým přijímačem je i rádiobudík, počítač s DVB-tunerem nebo digitální televize. I v dalším období tak budou podle rozhlasu pokračovat tzv. akviziční akce, které posilují vědomí o povinnostech a právech vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, mezi dosud nepřihlášenými osobami v České republice.

Lidé se často ptají na to, jestli jim kvůli neplacení rozhlasového poplatku hrozí nějaký postih. Odpověď je jednoduchá. Ano,  mohou dostat pokutu. Sankce pět tisíc korun hrozí v případě, že Český rozhlas přijde na to, že některá osoba nebo domácnost neplní svou zákonnou povinnost a neplatí rozhlasový poplatek. Druhá sankce je tisíc korun a ta se vztahuje na takzvané dlužníky, tedy evidované poplatníky, kteří z nějakého důvodu přestali platit. Pokud obdržíte výzvu k hrazení poplatku a žádný přijímač nemáte, můžete do třiceti dnů poslat zpět čestné prohlášení, jinak Český rozhlas pokračuje ve vymáhání rozhlasových poplatků. Informace o poplatcích, jejich výši a způsobu placení naleznete na webu www.rozhlasovypoplatek.cz.

Publikováno: 15. 8. 2013
Martin Maruniak
autor je novinář

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.