Neomarxismus v českých médiích

Neomarxismus v českých médiích
31. 10. 2018
MEDIAINFO

Podívali jsme se na zoubek jedné z nejvíce používaných nálepek současnosti. Přečtěte si analýzu o Neomarxismu, kterou jsme zpracovali pro server iDNES.cz

2. Neomarxismus a kontexty v médiích.png

1. Neomarxismus v tradičních a sociálních médiích.png

Neomarxismus v českých tradičních médiích

Pojem neomarxismu je v českých médiích setrvale na vzestupu, učitelé filozofie ale nejásají. V posledních letech se se vší parádou vrátil do politických šarvátek nejen v Česku, ale v celé Evropě i za oceánem. V tuzemsku jde navíc podle všeho o poslední výraz snahy vyslovit to, co před přibližně 20 lety začalo s „pravdou a láskou“ (vzpomínáte?), pokračovalo přes „pražskou kavárnu“, aby se to stočilo ke „sluníčkářům“ či „vítačům“. Jakkoli se tempo střídání těchto nálepek stále zrychluje a evokuje střelbu na jakýsi pohyblivý cíl, jejich význam je velmi podobný.

klasika01.png
„Neomarxismus“ v českých médiích: vývoj v čase. Graf dokumentuje vývoj slova „neomarxismu“ a jeho obměn v českých monitorovaných médiích. Data: archiv NEWTON Media, všechny skupiny médií s výjimkou agenturního zpravodajství.

Jen za prvních devět měsíců letošního roku se pojem neomarxismu skloňoval v médiích bezmála dvakrát tak často (1 957krát) jako za celý loňský rok (1 029krát). Jeho bilance přitom před pěti lety čítala pouhých 219 výskytů. Výrazněji se do povědomí zapsal nicméně už v roce 2016, kdy skupina White Media bojující proti „neomarxismu“ coby „rakovině národa“ vykradla e-mailovou korespondenci tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky. Už tehdy pojem razili v politické aréně oba Klausové (starší i mladší), ale i třeba předseda ODS Petr Fiala, když kritizoval politiku ČSSD v rezortu školství.

klasika02.pngNeomarxismus v letošním roce. Graf dokumentuje vývoj slova „neomarxismus“ a jeho obměn v českých monitorovaných médiích za dosavadní rok 2018. Data: archiv Newton Media, všechny skupiny médií s výjimkou agenturního zpravodajství.

Za návratem letitého pojmu v novém hávu stojí především online média, kde toto slovo cirkuluje v celých 75 % případech. V rámci této scény je pak typické pro servery, na kterých převažuje pravicový světonázor (parlamentnilisty.cz, blogy na idnes.cz, eurabia.cz, euportal.cz, neviditelnypes.cz aj.). Zdá se, že slovo je jako stvořené pro internetovou publicistiku, a to jako souhrnné označení pro vše nelibé, jako kýžená mediální zkratka pro politiky i spiklenecké heslo mezi stejně smýšlejícími.

klasika03.png
Které skupiny médií používaly slovo „neomarxismus“ nejčastěji? Graf seznamuje s tím, jak často o „neomarxismu“ informovaly v rozmezí let 2014 až 2018 jednotlivé skupiny médií. Data: archiv NEWTON Media, všechny skupiny médií s výjimkou agenturního zpravodajství.
klasika04.png
V kterých médiích se slovo „neomarxismus“ vyskytovalo nejčastěji? Graf seznamuje s tím, jak často o „neomarxismu“ informovala v rozmezí let 2014 až 2018 jednotlivá média. Data: archiv NEWTON Media, všechny skupiny médií s výjimkou agenturního zpravodajství.

A co vlastně toto nové kouzelné slovíčko znamená? V analytické dílně Newton Media jsme posuzovali 541 výskytů tohoto slova v právě uplynulém září. Pouze v 6 % případů v nich byl pojem použit ve svých tradičních souřadnicích, např. ve spojení s Frankfurtskou školou. Neomarxismus je jinak příznačně spojován s Evropskou unií, migrací a menšinami. V širší ideové debatě je „neomarxismus“ používán jako stigmatizující pojem pro liberalismus (a)nebo levici obecně, a to jako kontrastní pojem k utlačeným národům či „obyčejným lidem vydaným napospas“. Očividně zapadá do trendu „vzpoury bílého muže“, kterou politologové vysvětlují fenomén Donalda Trumpa a brexit. Charakterizuje jej pocit dvojího ohrožení ze strany elit a agresivních menšin, který živí touhu vytvořit či obnovit hranice, ať už to jsou hranice národnostní (boj proti migraci a multikulturalismu), sexuální (boj proti feminismu) i například hranice ve vzdělávání – v podobě kampaně proti inkluzi a jiné domnělé „gleichšaltizaci“.

klasika05.pngNeomarxismus: starý pojem s novým obsahem. Graf ukazuje, jak často byl v září 2018 v médiích pojem neomarxismu užíván ve svém tradičním smyslu a v novém smyslu, který popisujeme v analýze. Data: archiv NEWTON Media, všechny skupiny médií s výjimkou agenturního zpravodajství.

Ve vrcholné podobě se s „neomarxismem“ ztotožňuje celý systém liberální demokracie, který je podle pisatele ve čtenářské rubrice LN (10. 9.) „ve skutečnosti neomarxistické blouznění o tom, že všichni lidé jsou bratři a ti, co jimi nejsou, se jimi stát touží“. Neomarxismus, takto použit, může být bez problémů zaměněn s osvícenstvím, humanismem či křesťanstvím, vykazuje i řadu společných rysů s antisemitskou argumentační figurou. Výzva europoslankyně Šojdrové přijmout sirotky ze Sýrie byla v tomto duchu odmítnuta jako „vydírání pseudohumanistickým řevem neomarxistů“ (poslanec SPD Lubomír Volný na tn.cz & nova.cz 17. 9.) nebo jako „špinavá hra sloužící k nastolování neomarxistických agend“ (pravyprostor.cz 20. 9.).

V tuzemsku si pojem oblíbili Václav Klaus st. spolu s Václavem Klausem ml., kterým zdatně sekunduje Tomio Okamura. Všichni se namátkou shodnou na tom, že Evropská unie je neomarxistickým projektem. Z dalších si s „neomarxismem“ v září rádi zadali ekonomka Markéta Šichtářová, publicista Benjamin Kuras, politolog Stanislav Balík nebo prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, když kněze a spisovatele Tomáše Halíka označil za „velekněze neomarxismu“. Nechyběl ani kardinál Dominik Duka, který neomarxismus připsal menšinám útočícím na „skutečné hodnoty“. Pojem se typicky objevoval v souvislosti s událostmi v německém městě Chemnitz či v komentářích k parlamentním volbám ve Švédsku, v dalším průběhu měsíce pak posloužil jako šablona pro hodnocení projevu předsedy Jean-Claude Junckera v Evropském parlamentu či hlasování europoslanců o rezoluci, která kritizovala Maďarsko za porušování evropských hodnot.

Neomarxismus v českých sociálních médiích

Marxismus a neomarxismus, včetně označení osob - neomarxista, jsou v českých sociálních médiích velmi oblíbené termíny. Za posledních 12 měsíců (od 4. října 2017 do 3. října 2018) byla tato slova využita v téměř 55 tisících příspěvků. A když se podíváme na diskuze, které se s užitím těchto termínů pojí, dostaneme se k číslu 142 995. Neo/marxismus tedy zjevně žije a budí vášně.

Kde se o neomarxismu mluví

Kde tyto komentáře najdeme? Nejčastěji na Facebooku, Twitteru a v diskuzích u webových článků. V obsahu příspěvků se neo/marxismus objevuje nejčastěji v diskuzích u článků, ale nejbohatší debaty vyvolávají posty na Facebooku, které přinesly v diskuzích přes 60 000 komentářů. Velmi často se oba termíny objevují i v diskuzích a popiscích videí na YouTube nebo Stream.cz, v nejrůznějších diskuzních fórech a také v blogových příspěvcích. Naopak možná až překvapivě málo kdy se o neo/marxismu dočteme u obrázků na Instagramu.

socky 01.pngsocky 02.png

Marxismus vs. neomarxismus v diskuzích

Rozlišovat ovšem můžeme i to, jestli lidé hovoří o marxismu nebo o jeho novějších verzích. Jak potvrzuje graf, častěji lidé hovoří o neomarxismu. V naprosté většině případů jde o příspěvek jen k jednomu, množství užití obou termínů současně je znatelně nižší – pouze 2 227 případů. Důvodem je odlišný charakter příspěvků. Zatímco ti, kteří se věnují marxismu, se mnohem častěji vrací do minulosti, kterou srovnávají se současností, uživatelé neomarxismu termín využívají především pouze k označení existujících současných organizací, skupin nebo jednotlivců.

socky 03.png

Kdo pojmy neo/marxismus nejčastěji používá a v jakých významech

Příspěvků k marxismu a jeho novější formě tedy najdeme opravdu mnoho. Kdo s nimi ale operuje nejčastěji? Jak často a v jakých souvislostech je využívá? Zajímavé je, že označení „neomarxista“ znamená prakticky vždy nadávku, a to kdykoliv, ať už je autorem komentáře novinář nebo politik, příslušník pravice, nebo levice a bez ohledu na to, jestli jde o vážně míněný příspěvek, nebo ironickou poznámku. Charakteristickým znakem užívání tohoto termínu také je, že v podstatě nemá přesnou charakteristiku – jako by mluvčí vždy předpokládali, že termínu čtenáři tak nějak podvědomě rozumí.

S termíny marxismu a neomarxismu pak pracují prakticky všichni – běžní diskutující, známější jedinci z řad novinářů, politiků nebo jejich parodických a fakeových profilů a také celé politické strany. Je ovšem jasná, že jde především o politické téma, které se vztahuje k mnoha aktuálním problematikám, jako je současná politická situace v ČR, migrace nebo vztah ČR a EU. Prakticky nikdo sám sebe neoznačí jako neomarxistu, aniž by své hodnocení nebral čistě ironicky a častěji se termín využívá pro označení názorové opozice – neomarxistou tak nechce být nikdo, zato je jím téměř každý, kdo se nachází na opačné straně názorové hranice.

Neomarxismus v kontextu institucí a organizací

Vůbec nejčastěji se o neomarxismu mluví ve spojitosti s EU a dalšími institucemi, jako je např. NATO, Georgem Sorosem, neziskovkami, sluníčkáři, vítači, pražskou kavárnou a antifou. Z politických stran to jsou Zelení, Piráti, ČSSD a dle politických preferencí překvapivě i TOP 09. Právě tito vyjmenovaní jsou komentujícími jako neomarxisté označováni nejčastěji.

Jak je z uvedeného výčtu jasné, neomarxismus je oblíben především u konkrétní názorové skupiny, které o výše uvedených mluví velmi často ne samostatně, ale najednou – jednotlivá témata (EU, sluníčkaření, G. Soros, TOP 09…) se tak nezřídka kdy prolínají.

socky 04.pngProlínání neomarxismu v souvislosti s EU, občanskou společností a politickými stranami

Ukázkovým příkladem je facebookový profil Česko patří nám, celým názvem – Česko patří nám – Pravdou proti neomarxismu, která má místo profilové fotky český státní znak a na titulní fotce přeškrtnuté symboly EU a NATO. Navíc se zde ukazuje další zajímavý trend, a to je „přivlastňování si nároku na pravdu“ – fake news, mystifikace nebo ovlivňování jsou prakticky již každodenními tématy, proto se i pro legitimizaci vlastních tvrzení stále častěji objevuje užití slova „pravda“. Nadužívání pojmu pravda tak vlastně autoři „pravdivých výroků“ legitimizují svou pravdu jako fakticky správnou skutečnost.

Hlavní influenceři a propagátoři pojmu neomarxismus

3. Kdo užívá a definuje neomarxismus v médiích.png

A kdo tedy patří do oné názorové skupiny, která si toto „nové slovíčko“ tak oblíbila? Čekáte správně. Mezi hlavní influencery v posledních měsících patřili lidé a organizace, jako jsou Tomio Okamura a Radim Fiala z SPD, samotný profil SPD (ovšem zejména její pobočka z Libereckého kraje) a také Václav Klaus ml. nebo Jiří Ovčáček.

Často se o neomarxismu dočteme ale i na FB profilech Pravý prostor, Welcome to Reality – Freedom for Europe, Česko patří nám nebo Miloš Zeman – můj prezident a Naštvané matky (které jsou ale v současnosti již zrušené). Prakticky proti nim pak stojí zmínky u influencerů jako jsou Časopis Reflex a Týdeník Respekt, Svobodné fórum, Aktuálně.cz, Karel Schwarzenberg, Erik Tabery nebo parodizující Jiří Ovčáček.

Kolikrát se který z uvedených influencerů o neo/marxismu zmínil, kolik interakcí si jeho příspěvky připsaly a jaký je průměrný počet reakcí na každý post, se dočtete z grafu níže, který nám jasně potvrzuje výše zmíněné – neomarxismus je prakticky pro všechny pejorativní označení někoho, jehož činnost může znamenat ohrožení ČR, ale pro popis svých názorových odpůrců ho paradoxně používají nejčastěji ti, kteří mají k myšlenkám marxismu sami nejblíže.

socky 05.png

 

Celkově nejoblíbenější příspěvky (podle počtu interakcí) má T. Okamura, který je ukázkovým příkladem výše zmíněného autora, který označení „neomarxista“ používá ve spojitosti s mnoha dalšími popisy. V jeho postech tak najdeme věty, jako jsou „Organizujeme různé happeningy a shromáždění. Pravidelně nám je narušují skupiny pravdoláskařů, levicových neomarxistů, extremistů z pražské kavárny“ (dostupné zde) nebo „Hnutí jako Femen, jehož je aktivistka členkou, jsou výsledkem nenávistné cílené propagandy, která z lidí, co odporují bruselským neomarxistickým elitám, dělají nepřátele lidstva“ (celé znění zde).

socky 06.png

Publikováno: 31. 10. 2018
MEDIAINFO
MEDIAINFO
Magazín NEWTON Media, a.s.

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.