Otázky Václava Moravce po 13 letech

Otázky Václava Moravce po 13 letech
17. 8. 2017
Michal Zeman

V minulém článku jsme se věnovali tomu, kteří hosté v Otázkách Václava Moravce vystupují nejčastěji, a také jejich délce promluvy. Tentokrát se společně podíváme na to, jak rychle mluví sám Václav Moravec, nakolik zasahuje do diskuze a zda se mu daří dávat všem stejný prostor.

Moravec postupně zpomaluje

01.png

 

Nejčastějšími hosty pořadu jsou osobnosti ve věku kolem padesáti let. V průběhu let se průměrný věk hostů zvyšoval, což může být dáno i tím, že řada českých politiků zůstává ve vrcholných pozicích dlouhá léta (mezi nimi i nejčastější hosté Sobotka s Kalouskem) a mladí političtí lídři přibývají pomaleji.

Z dat vyplývá, že starší hosté pořadu hovoří pomaleji než ti mladší, a tak v pořadu celkově klesá průměrná rychlost řeči. Václav Moravec jako zkušený moderátor hovoří v porovnání se svými hosty o něco pomaleji. Počtem slov za minutu se tak Moravec průměrně blíží o něco starším hostům, spíše než svým vrstevníkům. Postupem času se navíc rychlost jeho mluvy dále snižuje - na počátku vysílání pořadu hovoříval stejnou rychlostí, jakou mluvívají hosté ve věku 47 let, tedy 152 slov za minutu, postupně pak zpomalil na nynějších 131 slov za minutu, což je běžná rychlost mluvy 64letých hostů. Zároveň si také můžeme všimnout, že v druhé polovině pořadu mluvívá Moravec v průměru pomaleji než v první.

04.png

 

Jak často Moravec zasahuje do diskuze?

05-7.png
Moderátor často čelí kritice, že příliš zasahuje do diskuzí. Podíváme-li se na vývoj v čase, začínal v roce 2004 s 29 % času pořadu, které prohovořil sám, když představoval témata, kladl otázky a předával slovo hostům. Avšak postupem času si skutečně přisvojoval čím dál tím více prostoru a v letech 2011–2014 mu patřila více než třetina vysílání. Tehdy ale začal být opět zdrženlivější, dával více prostoru hostům, a letos už se dostal zpět na původní hodnotu 29 % prohovořeného času.

Právě na vrcholu Moravcova zasahování do pořadu, v září 2013, byl odvysílán neobvyklý díl, v němž diváci a divačky více než polovinu vysílání slyšeli hovořit jen moderátora. Ten měl totiž mimořádně velkou práci s usměrňováním hlavních hostů, kancléře prezidenta Vratislava Mlynáře a současného předsedy SPO Jana Veleby.

Průměrný počet hostů účastnících se diskuzí je téměř neměnný. Moravec zároveň debatuje průměrně s 2,4 lidmi. Jedinou výraznější výchylkou byl povolební rok 2014, kdy byly častější diskuze jen s jedním nebo dvěma hosty. V průběhu volebního období se ale pořad vrátil k osvědčenému modelu více debatujících.

Moravec dává hostům rovný prostor

Moderátor vyniká v tom, že dává diskutujícím téměř stejný prostor v diskuzi. Každý host hovoří nejčastěji jen o 10 % více či méně, než by tomu bylo při naprosto rovnoměrném rozložení času mezi debatujícími. V praxi to tedy znamená, že pokud jsou v půlhodinové diskuzi dva hosté, podaří se Moravcovi v průměru rozdělit čas tak, aby jeden z nich hovořil 11 a druhý 9 minut. Zbývajících deset minut připadne moderátorovi.

07.png

 

Jediným, kdo se výrazněji vymyká, je Eduard Janota, který hovořil o polovinu času více, než by mu náleželo, kdyby měli všichni diskutující stejně prostoru. Ze současných politiků a političek si o trochu více času dokáží přivlastnit ministr spravedlnosti Robert Pelikán a jeho stranický šéf Andrej Babiš. Oba hovoří asi o čtvrtinu více než by odpovídalo „spravedlivému“ rozložení času. Na opačném konci je komunista Jiří Dolejš, který naopak do diskuzí tolik nezasahuje a využije průměrně o třetinu méně času, než by mu náleželo.

08.png
I politickým stranám se Moravcovi daří dávat stejně času. Nejvíce prostoru má sice ANO, ale rozdíly mezi stranami bývají minimální, jen v jednotkách procent. Oproti většině politických stran jsou méně úspěšní nestraníci, kteří průměrně využívají o 6 % méně času, než je rovné rozdělení. Výjimkou mezi politickými stranami jsou potom komunisté, kteří mluví o 9 % méně než by jim náleželo.

Metodika

Analyzované jsou pořady od 4. 7. 2004 do 25. 6. 2017 na ČT 1 a od 1. 1. 2006 do 25. 6. 2017 na ČT 24 na základě přepisů archivu Newton Media. Za hosty pořadu považujeme politiky, kteří v jednom tematickém bloku hovořili více než minutu a v pořadu celkově více než tři minuty. Do srovnávání hostů je zahrnuta jen stovka nejvíce hovořících, aby se předešlo zkreslení malým vzorkem. Pro výpočet věku hostů jsme využili data z api Kohovolit.eu.

Publikováno: 17. 8. 2017
Michal Zeman
Analytik sociálních médií ve společnosti NEWTON Media, a. s.

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.