Creating new dashboard

The Dashboard module enables you to:

  • create several independent dashboards (tip: one for displaying the data of your company/institution, another one for the benchmark with your competitors, comparison of your product portfolio etc.)
  • create a different project for each dashboard when working on multiple monitoring projects
  • share your dashboard with your colleagues (inside your company/institution using the sharing option “Public”) and enable them / disable the possibility of editing

Create your Dashboard by clicking on:

The new dashboard creation form pops up, name your dashboard:

Select the monitoring project containing the data you wish to use in the dashboard (majority of users have two projects – one for traditional media and another for social media, in case of agencies there could be several projects depending on the number of monitored accounts):

You can copy the widgets from your existing dashboard. It is very useful, if you create more different views. Then you can easily copy the collection of widgets into another view.


Set the sharing permissions for your dashboard.

a. Private dashboard will only be visible to you and no other users of your projects will be allowed to access it.

b. Public dashboard will be visible to all the users of your project, however, they won’t be able to edit. If you enable the option Editable, other users will be allowed to adjust the data filtration, time period, selection of topics etc.

You can edit your existing dashboard by moving the mouse cursor on the dashboard name to display the edit icon on the left side:

TIP: It is recommended to split the views into several dashboards, e.g. according to the specific topics. The data view then gets more understandable and quicker.

Displaying a dashboard containing 10 widgets covering one month and 1,500 news lasts less than 5 seconds. In general, the more data, the longer time it takes the dashboard to display.

You might be also interested in:

  1. Data Filter (learn more here)
  2. Data behind the chart (more to be added)
  3. New visualisation and the functionalities (more to be added)

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít