NewtonOne Knowledge Base

Abyste se v NewtonOne neztratili, nabízíme vám elektronickou pomocnou ruku, která vás provede všemi funkcemi a možnostmi. Vyberte si téma nápovědy nebo zadejte do vyhledávacího políčka, co potřebujete vědět.

Pokud tady nenajdete odpovědi na vaše otázky, nebojte se kontaktovat zákaznickou podporu

Cílové skupiny – socioekonomické skupiny

Jedná se o typologii, která populaci rozděluje do několika skupin podle kombinace sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti (resp. hlavy domácnosti), ve které hospodaří.

Skupina A je považována za nejvyšší, Skupina E naopak za nejnižší. Níže naleznete charakteristiku všech skupin, na které můžete v rámci widgety „Cílové skupiny – Socioekonomické skupiny“ na Dashboardu narazit.

Charakteristika skupin ABCDE

  • Skupina A: Lidé s nejvyšším socioekonomickým statusem. 1/8 nejbohatších českých domácností (a všichni jejich členové) z hlediska odhadovaného příjmu domácnosti na hlavu. Drtivá většina hlav jsou ekonomicky aktivní, v 82 % případů vedoucí pracovníci, manažeři či podnikatelé, minimálně s maturitou. Zbylé hlavy jsou profesionálové s VŠ vzděláním. Vysoká vybavenost domácností.

  • Skupina B: 1/8 domácností s druhým nejvyšším socioekonomickým statusem. Nadprůměrný životní standard z hlediska příjmu na hlavu v domácnosti. Jde nejčastěji o domácnosti, jejichž hlava je řadovým zaměstnancem s VŠ vzděláním nebo vedoucím pracovníkem či podnikatelem se středním vzděláním.

  • Skupina C: 3/8 domácností, jejichž odhadovaný příjem na osobu je průměrný. Podle skóre dělíme na 3 podkategorie: C1 (mírně nadprůměrné), C2 (průměrné) a C3 (mírně podprůměrné). Typická povolání pro hlavu domácnosti jsou kancelářské či technické profese a práce v obchodě a službách. Většinou se jedná o řadové zaměstnance bez podřízených s nižším či úplným středním vzděláním. Stále převažují domácnosti s ekonomicky aktivní hlavou, zhruba 1/8 domácností tvoří dobře vybavené a vzdělané domácnosti důchodců.

  • Skupina D: 1/4 z hlediska odhadovaného příjmu na osobu podprůměrných domácností. Zde již převládají domácnosti s ekonomicky neaktivní hlavou – v důchodu (zhruba 67 % domácností). U ekonomicky aktivních domácností se jedná zejména o méně kvalifikované či nekvalifikované manuální pracovníky s nižším vzděláním. Skupina se dále dle socioekonomické úrovně dělí na kategorie D1 a D2 (každá 1/8 domácností).

  • Skupina E: V této kategorii se nachází z hlediska odhadovaného příjmu na osobu 1/8 nejchudších domácností, jejichž příjmový index je v průměru 0.57 krát nižší než průměr celé české populace domácností. Tuto kategorii tvoří téměř výhradně domácnosti s ekonomicky neaktivní hlavou. Jedná se zejména o nejchudší a nejméně vybavené důchodce, případně domácnosti nezaměstnaných hlav, osob v domácnosti, na rodičovské dovolené či nepracujících studentů.

Zastoupení skupin ABCDE v populaci ČR

Pojmem „Zastoupení skupin v populaci ČR“ je v rámci widgety určen reálný počet lidí v populaci České republiky starších 15ti let, kteří patří do relevantní skupiny (tedy například do „Skupiny A“ dle grafu widgety).

Zdroje dat

Data a metriky, na základě kterých jsou generovány widgety cílových skupin, jsou následující:

Mediatyp Zdroj dat Metrika Období
TV ATO – Nielsen Admosphere Projekce cílové skupiny (živé TV + TS0–3 TV) 1.1.2020 – 23.9.2020
Tisk MEDIA PROJEKT 1.čtvrtletí 2020 – 2.čtvrtletí 2020 – včetně CAPI online Projekce na jednotlivce, Váženo, Tisk poslední vydání / čtenost na vydání 1.1.2020 – 30.6.2020
Rádio RADIO PROJEKT 2019 3. – 4. kvartál Projekce na jednotlivce, Váženo, Rádia včera 01.07.2019 – 17.12.2019
Internet NetMonitor – SPIR – Gemius Reální uživatelé (denní průměr / měsíční průměr) 08/2020
Poznámka: Zobrazení cílových skupin je prozatím dostupné pouze pro data z České republiky. Pro jiné země nedojde k přepočtení grafů widget.

Aktualizace metrik

Potřeba aktualizace se týká především předmětů vybavenosti, které postupem času zastarávají a objevují se nové relevantnější. Jednou za cca 5 let dojde k přehodnocení seznamu předmětů vybavenosti a při elementární shodě relevantních subjektů na poli mediálních výzkumů (a jejich klientů) by došlo k obměně této sady. V blízké budoucnosti přichází v úvahu zařazení vlastnictví (např. myčky nádobí).

Normalizace a meze pro socioekonomické skóre budou každý rok kalibrovány, aby průměr skóre byl stále roven 1 a zastoupení 8 jednotlivých ABCDE kategorií bylo stále rovnoměrné v populaci všech domácností ČR. Aktualizované meze budou vždy platit pro kalendářní rok a zveřejněny budou v prosinci roku předcházejícího.

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!