Doporučení

Doporučení a strategie

Poradíme vám, jak analytické poznatky proměnit v konkurenční výhodu

Data z monitoringu médií zpracovaná našimi analytickými postupy a specialisty vám poskytnou řadu cenných informací. Vyvodit ze získaných poznatků ty správné závěry a promítnout je do životaschopné firemní strategie ale nemusí být na pozadí současné složité mediální reality snadný úkol. NEWTON Media vám nabízí poradenské služby, díky nimž budete svá rozhodnutí činit rychleji a s větší jistotou. Specialisté z řad NEWTON Media pro vás připraví konkrétní doporučení, jaké kroky v mediálním prostoru i na poli byznysu podniknout, aby vám přinesly co největší užitek. Budou přitom reflektovat specifika vaší společnosti, vašeho oboru i cílových skupin, na něž se komunikace zaměří.

Objednat službu

Hlavní výhody služby Doporučení a strategie NEWTON Media

  • Kombinace sofistikovaných IT technologií a práce špičkových specialistů
  • Konzultační služby založené na mnohaletých zkušenostech a využívající největší mediální databázi v ČR
  • Navrhované kroky vždy přizpůsobené specifickým potřebám vaší společnosti a konkrétní situaci

Poradenství pro optimalizaci vaší komunikace, mediálního obrazu i firemní strategie

Monitoring médií NEWTON Media zahrnuje všechny nejvýznamnější sdělovací prostředky dnešní doby. Televizi, rozhlas, tisk, internetové zpravodajství, blogy, sociální sítě. Nikdy v historii nebyla mediální realita tak bohatá, rozsáhlá, vzájemně propojená, a proto také obtížně předvídatelná. Naší společnosti se podařilo vyvinout nástroje, které orientaci v této mediální džungli usnadňují. Získaná fakta často odhalují zcela nečekané souvislosti, odkrývají potenciální hrozby, ale odhalují také významné příležitosti. Čím rychleji tyto vztahy správně dešifrujete a podniknete správné kroky, tím větší konkurenční výhodu získáte. A v tom spočívá největší přidaná hodnota poradenského servisu NEWTON Media.

Na základě analýzou identifikovaných příležitostí připravíme na míru šité návrhy konkrétních doporučení pro vaši společnost. Doporučení zahrnují všechny komunikační nástroje a platformy současné doby, online i offline komunikační aktivity včetně komunikace na sociálních sítích či public a media relations. Ale to není vše. Poznatky získané prostřednictvím analýz jdou za rámec mediální a komunikační problematiky. Pomůžeme vám je aplikovat také na rovině vaší firemní strategie, v oblasti obchodu, marketingu, zkrátka všude tam, kde o úspěchu spolurozhodují kvalitní informace. Pokud byste uvítali i pomoc při uvádění námi navržených opatření v život, navštivte prosím stránku Realizace. Naše doporučení a strategické poradenství využijí jak soukromé firmy, tak instituce státní správy či veřejného a neziskového sektoru.

Kontaktní formulář

:
:
:
:
:
:
:
:
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele.
Zaškrtnutím tlačítka adresát uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let.

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Instagram předběhl Twitter v počtech využívaných vložených prvků na webech – embeddovaných příspěvcích, widgetech a podobně.

    17. 2. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.